Atari-go on peli, jota käytetään tyypillisesti vangitsemissäännön opettamiseen vasta-alkajille. Säännöt ovat äärimmäisen yksinkertaiset:

 • Samanväriset kivet jotka on yhdistetty viivalla toisiinsa, ovat "yhtä kiveä"
 • Joka ensimmäisenä vangitsee vastustajan kiven (ympäröi sen niin, ettei se "kosketa" yhtäkään tyhjää risteystä), voittaa.

Atari-go aloitetaan tyypillisesti ristiinleikkauksella laudan keskellä (kts. diagrammi), mutta tyhjältäkin laudalta voi toki aloittaa.

+-------+
|.......|
|.,...,.|
|...O#..|
|...#O..|
|.......|
|.,...,.|
|.......|
+-------+
Dia: Atari-go:n alkuasetelma 9x9 laudalla


Seuraavassa diagrammissa on esimerkkipeli, jossa musta yrittää vangita valkeaa liian suoraviivaisesti, ja häviää:

+161518----+
|14131017...|
|121192.,.|
|.81O#5.|
|..6#O4.|
|...73..|
|.,...,.|
|.......|
+-------+
Dia: Esimerkkipeli 1. Mustan kivet 1,9,11,13 ja 15 jäivät vangiksi, valkea voitti.


+-------+
|.......|
|....1,.|
|..aO#..|
|...#O..|
|.......|
|.,...,.|
|.......|
+-------+
Dia: Esimerkkipeli 2. Musta lähestyy tilannetta rauhallisemmin.

Ellei valkea puolusta jotenkin, musta voi pelata "a":lla merkittyyn pisteeseen, ja voittaa:

+-98----+
|.763...|
|.542#,.|
|..1O#..|
|...#O..|
|.......|
|.,...,.|
|.......|
+-------+
Dia: Esimerkkipeli 2. Musta uhkaa tehdä "tikapuun".


+-------+
|.......|
|....1,.|
|..2O#..|
|...#O..|
|...a...|
|.,...,.|
|.......|
+-------+
Dia: Esimerkkipeli 2. Valkean puolustus.

+-------+
|.......|
|....#,.|
|..OO#..|
|.32#O..|
|7641...|
121085..,.|
13119.....|
+-------+
Dia: Esimerkkipeli 2. Valkea uhkaa tehdä tikapuun


+-------+
|.......|
|....1,.|
|..2O#..|
|...#O4.|
|...3...|
|.,...,.|
|.......|
+-------+
Dia: Esimerkkipeli 2. "Tuulimylly".

Kun musta puolustaa valkean uhkausta vastaan, kolmas samanlainen uhkaus syntyy. Niinpä valkean on puolustettava pelaamalla 4. Kun kaksi aloittelijaa ymmärtää pelata tämän muodon atari-go-pelissä, on aika siirtyä "oikeaan goohon", sillä perusasiat on selvästi käsitetty.


Atari-go on aloittelijoiden pelin maineestaan huolimatta ihan virkistävä variantti myös enemmän pelanneille. Mikäli ilmeisiltä virheiltä vältytään, pelin tulos määräytyy sen mukaan, kumpi sai rajattua enemmän aluetta. Myös "elämä" on toki määriteltävissä, mutta atari-go:ssa on kahden silmän lisäksi myös toinen elämiseen riittävä muoto:

+-#O--
###O..
OOOO..
|.....
|.....
Dia: "Iso" silmä elää.


Itse tykkään pelata pelin ns. katkeraan loppuun, varsinkin pienellä laudalla. Eli passauskielto ja niin kauan jatketaan, että jompi kumpi voittaa. Vähän isoja alueita on siis yleensä kannattavampaa tehdä kuin monta pientä. Tässä sääntövariaatiossa, alla olevassa tilanteessa valkea voittaa, ompa kumman vuoro tahansa pelata. -- Jaakko

+-#O#+
###O#|
OO#O##
|OOOOO
OOO###
+-O#-+
Dia: Valkean kolme pistettä on enemmän kuin mustan kuusi.


On huomattava, että pelissä on myös sekejä.

+O-#O-
####O.
OOOOO.
|.....
|.....
Dia: Seki


Atari-gosta on tehty Palm-ohjelma.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
dat
data.dat 0.1 kB 6 29-Nov-2017 21:05 88.80.21.122

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)