!!eGo hallituksen kokous 26.1.2012

Paikalla: Olli Tuovinen, Jarno Alanko, Joonas Pihlajamaa, Reino Karttunen, Antti Niemi, Mikael Nenonen

Estynyt: Mikko Lappeteläinen

Avattiin kokous 20.20 ja todettiin, että Mikko ei ole vielä paikalla

Käytiin läpi kokouksen asialista. Lisättiin asialistalle muihin asioihin varahallitusjäsenten rooli.

! 1. Toimintasuunnitelmaan tutustuminen

Todettiin, että kaikki ovat käyneet läpi toimintasuunnitelman. Keskusteltiin suunnitelmasta. Todettiin turnauksiin liittyen, että Korean Ambassador's Cup -turnauksen järjestäminen olisi erittäin kiinnostavaa. Myös muita turnauksia voitaisiin miettiä tälle vuodelle.

! 2. Vastuutehtävien jako

Valittiin sihteeriksi Joonas Pihlajamaa.
Valittiin rahastonhoitajaksi Reino Karttunen.
Valittiin varapuheenjohtajaksi Mikael Nenonen.

Keskusteltiin nimenkirjoittamisoikeudesta. Todettiin, että nimenkirjoitusoikeus on puheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla yksin, ja sihteerillä ja vara-pj:llä yhdessä.

Keskusteltiin turnausvastaavan valinnasta. Jarno Alanko ilmoitti halukkuudestaan rooliin. Valittiin Jarno Alanko turnausvastaavaksi.

! 3. Jäsenmaksut

Keskusteltiin siitä kuka voi kerätä jäsenmaksuja. Sovittiin, että hallituslaiset voivat kerätä - jäsenmaksun kärääjä kirjaa jäsenlistaan nimen, kotipaikan ja yhteystiedon, kansalaisuuden jos ei suomalainen, sekä jäsenmaksun maksupäivämäärän ja summan (sekä liittymismaksun jos ei aiempi jäsen). Jäsenmaksujen tilitys ensi tilassa rahastonhoitajalle.

! 4. Kesäleirin järjestäminen

Keskusteltiin kesäleirin järjestämisestä. Hyvä malli voisi olla viikonloppu jostain sopivalta mökiltä. Jos halutaan nuoria mukaan, alkoholin käyttöä viikonlopun aikana olisi hyvä rajoittaa, kuitenkin saunaoluet sallien.

Sovittiin, että selvityskomiteaa lähtee vetämään Reino. Mikael ja Olli lupautuvat komitean jäseniksi.

! 5. Jäsenmaksuaan maksamattoman jäsenen poistaminen

Hannele Ahlroos on ollut ensimmäisessä hallituksessa, mutta Tamperelaisena ei ollut kerhon toiminnassa mukana. Ei maksanut jäsenmaksua viime vuonna eikä maksa tänäkään vuonna. Todettiin, että Hannele ei varsinaisesti ole ollut jäsen. Poistetaan Hannele listoilta.

! 6. Päätös pankkitilin avaamisesta

Oli puhe että tili avattaisiin jo viime kaudella. Todettiin, että vuosihintaan 20 eur tai sen alle voitaisiin ottaa yhdistyksen nimiin tili, muussa tapauksessa rahastonhoitaja perustaa yksityistilin (jonka saanee olennaisesti halvemmalla).

! 7. Päätös nimenkirjoittajien päivittämisestä PRH:lle

Päätettiin, että vaihdetaan nimenkirjoitusoikeudet yhdistykselle. Kustannus tästä PRH:lle 15 €. Sen tekee vanha tai uusi puheenjohtaja, sen mukaan kumpi sen pystyikään tekemään.

! 8. Päätös kellotilauksesta

Keskusteltiin Excaliburien tilaamisesta kerholle. YliGoon tilaukseen ei todennäköisesti mahdu eGon kellot mukaan. Todettiin, että järkevintä voisi olla tilata Excalibureja suoraan eGolle postitse ja maksaa tarvittavat tullit.

Mikael kertoi, että myyjiä löytyy netistä, ja kustannus on luokkaa 30 eur plus tullit (n. 20%) per kello. SGL:ltä ollaan saatu tukea kellojen hankintaan, mikä riittää noin kymmeneen kelloon. Tämän lisäksi yhdistyksellä on jonkin verran rahaa käytettävissä. Samalla voisivat halukkaat tilata myös itselleen kelloja.

Sovittiin, että ostetaan kerholle 15 kelloa. Tähdätään kysely nettiin yksityis- ja kerhotilauksista. Otetaan etumaksu 35 eur/kello. Tilaus-DL 6.2., maksujen eräpäivä 

13.2. Tilaus tehdään n. 16.2.

Keskusteltiin lyhyesti rahatilanteesta. Mikaelille tällä hetkellä eGo auki palkintorahat, mutta vastaavasti Mikaelilla kellorahat omalla tilillä.

! 9. Muut asiat

Dokumenttien käyttöoikeudet: Sovittiin, että Mikael Nenonen antaa käyttöoikeudet hallituslaisille Google Documentsissa. Muokkausoikeus hallituslaisille, pääsyoikeus toiminnantarkastajille.

Varahallituslaisten rooli: Sovittiin, että varajäsenillä on läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa, ja äänioikeus jos on poissaolijoita. Pääsy hallituksen dokumentteihin.

Nuorisojärjestöksi hakeminen: Jos oltaisiin Espoon nuorisojärjestö, saataisiin edullisesti tiloja Espoon kaupungilta. Todettiin, että alajärjestöä ei haluta perustaa. 

Nuorisojärjestöksi pääsy vaatii kuitenkin selvittämistä. Jonkinlainen service desk löytyy nuorisoyhdistyksille, joka neuvoo näissä asioissa. Olli lupautui ottamaan asian tutkimisen kontolleen.

KAC:n järjestäminen: Todettiin, että KAC olisi mielenkiintoinen turnaus järjestää. Järjestysvastuu on ollut YliGolla, mutta mahdollisuuksia järjestämisvastuun saamiseksi voisi olla.

Keskusteltiin myös kirjaston tilojen käytöstä. Todettiin, että isompiakin turnauksia pystyttäisiin järjestämään - pöytiä hieman puuttuu mutta nekin varmasti järjestyisivät. Edellinen turnaus oli hyvä ja järjestelyt sujuivat. Paremminkin olisi vielä voinut mennä, potentiaali loistavaan turnaukseen olisi.

Kyu-pelaajia olisi hyvä saada. Ehdotettiin ideana erillisten kyu-palkintojen järjestämistä turnauksiin. Samoin olisi kivaa jos olisi konkreettisia, hyviä palkintoja. 

Kirjaston kanssa pitäisi kuitenkin neuvotella aukioloajoista jotta pystyttäisiin järjestämään hyvin. Silti peliajat kannattaisi pitää suhteellisen nopeina.

KAC:iin liittyen myös sponsorin haku lähetystön kautta voisi olla mahdollista. Pietarissa esim. kolme lähetystön turnausta joissa myös sponsoreja. Mikael nosti esiin, että EuroGoTV-lähetyksiä voitaisiin tuoda turnausten osaksi, ja Nordic Go Academyn kanssa voitaisiin tehdä yhteistyötä. Sovittiin, että järkätään pelikommentaari livenä "esitysmielessä" kuivaharjoitteluna.

Tehtiin periaatepäätös siitä, että pyritään hakemaan KAC:ia.

! 10. Kokouksen päättäminen

Päätettiin kokous klo 21.14