Tämän tekstin tarkoituksena on kertoa ulkopuolisille mikä on Euroopan Go-kongressi. ja siihen viitataan kun lähestymme kaupunkeja, kuntia, mahdollisia sponsoreita tai muita yhteistyötahoja, valmistautuessamme vuoden 2010 kongressin järjestämiseen. --[Matti]

----
!!!Euroopan Go Kongressi

[Euroopan go-kongressi|http://www.eurogofed.org/results/congress.htm] on suurin vuotuinen go-tapahtuma Euroopassa. Pääturnauksessa ratkaistaan go-pelin Euroopan mestaruus. Paras eurooppalainen on Euroopan mestari.  Pääturnauksen lisäksi kongressissa on lukuisia oheisturnauksia. Kongressi järjestetään yleensä heinä-elokuun vaihteessa, ja se kestää kaksi viikkoa.

Kongressiin on viime vuosina osallistunut 300-800 pelaajaa. Pelaajista suurin osa on ollut Euroopasta, mutta heitä on tullut myös muualta maailmasta. Japanista ja Koreasta on tullut useita kymmeniä harrastajapelaajia, sekä go-ammattilaisia opettajiksi. Pelaajat ovat kaikenikäisiä.