[Helsingin go-kerho ry.:n pääsivulle|HelsinginGoKerho]

!!! Helsingin Go-kerho ry:n vuoden 2010 kevätkokous
* Paikka: Pihvipaikka Karhunpesä
* Aika: ti 18.5.2010 klo 18.00

!Esityslista
# kokouksen avaus
# valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
# todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
# hyväksytään kokouksen työjärjestys
# esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
# päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
# käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
# kokouksen päättäminen