[Helsingin go-kerho ry.:n pääsivulle|HelsinginGoKerho]

!!! Vuoden 2010 syyskokous
* Paikka: Pihvipaikka Karhunpesä
* Aika: ti 23.11.2010

!Esityslista
# kokouksen avaus
# valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
# todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
# hyväksytään kokouksen työjärjestys
# vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio
# vahvistetaan jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
# valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle
# päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä 5 §:n edellyttämissä rajoissa ja valitaan hallituksen jäsenet
# valitaan yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja
# käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
# kokouksen päättäminen