Lasketutin taulukkolaskentaohjelmalla Euroopan go-kongressien pääturnauksen voittopistejakauman. Alkuperäisenä aineistona olivat kongressit vuosilta 1994-2002. Karsin pois kaikki sellaiset turnaussuoritukset, jotka eivät sisältäneet kaikkia 10 peliä.
Jäljelle jäi 2185 turnaussuoritusta.

Voittomäärien jakauma alla olevassa taulukossa. Vertailun vuoksi oikeimmanpuolisessa sarakkeessa binomitodennäköisyys onnistumistodennäköisyydellä 0.5.

|Suoritus|Lukumäärä|%-osuus|Binomitodenn.|
|10 pt|8|0.4|0.1|
|9 pt|15|0.7|1.0|
|8 pt|59|2.7|4.4|
|7 pt|223|10.2|11.7|
|6 pt|527|24.1|20.5|
|5 pt|694|31.8|24.6|
|4 pt|420|19.2|20.5|
|3 pt|165|7.6|11.7|
|2 pt|60|2.8|4.4|
|1 pt|12|0.6|1.0|
|0 pt|2|0.1|0.1|

-- [Markku Jantunen], 24.2. 2003