!!!Luokittamisen organisoinnista

Tämä on oma näkemykseni luokittamisesta Suomessa ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Monesta asiasta voi olla (ehkä aiheesta, ehkä aiheetta) eri mieltä. Jos olet eri mieltä jostakin, niin ole ystävällinen ja kirjoita se jonnekin muualle, ja mielellään vielä niin, että muutkin voivat näkemyksesi ymmärtää!

Jaa, että miksikö kirjoitin tämän? No, olen ollut useassa keskustelussa luokittamisesta ja -komiteasta, joissa on minusta ollut ilmeistä se, että historiasta ei ehkä olla opittu sittenkään mitään.

!!!Luokituksen lyhyt historia

!Esihistoria
Kun oli vain muutama kerho, luokittaminen oli suoraviivaista ja epämuodollista, vahvemmat yksinkertaisesti luokittivat heikompia. Luokitusoikeuksia annettiin kerhoihin nimetylle henkilölle johonkin rajaan asti.

!Luokituskomitea 1.0
Luokituskomitea perustettiin selkeyttämään vahvimpien luokittamista vahvempien pelaajien määrän kasvaessa. Kerhoihin nimettiin kerholuokittajat, joiden oletettiin näkevän kerhon sisäisiä pelejä ja olevan aktiivisia luokittajia.

Luokittaminen itsessään onnistui ihan kohtuullisesti. Virheitä luonnollisesti tuli, mutta ei ongelmallisen suuria tai ongelmallisen usein.
Käsittääkseni pääkritiikki oli komitean suuntaan:

# Pitäisi olla numeerinen systeemi, jotta luokitus tapahtuisi täysin samalla lailla kaikille.
# Ajoittain hitautta korotuspäätöksissä ja epäselvyyttä onko korotustarvetta huomattu.
# Haluttiin selvemmin (yleiset) perusteet, joilla korotetaan.
# Haluttiin perustelua yksittäisille korotuksille.

Itse pidän kritiikkejä 2, 3 ja 4 ainakin osin relevantteina. Luokitusmääräys luotiin 3 kohdan selventämiseksi.

Korotuksien nopeuteen (2) vaikuttaa selvästi se, että komitean korotukset vaativat usean jäsenen keskustelua ja toiminta on harrastusluonteensa takia epäsäännöllistä. Vaikka korotusten määrä ei ollut hirveän suuri, niin jatkuva seuranta vaatii tasaisesti työtä.

Pääasiallinen ongelma oli ilmeisesti se, että pelaajat eivät ymmärtäneet miten LK toimi. Asiallinen keskusteluyhteys komitean ja pelaajien välillä puuttui; tähän syitä oli selvästi molemmin puolin, mutta ennen kaikkea keskustelun puute oli syynä kuitenkin LK:n epäonnistumiseen. Ja koska pelaajat eivät ymmärtäneet toimintaa (ja toiminnan rajoituksia), siitä helposti nähtiin vain huonot puolet ja ongelmat kärjistettyinä.

Odotusten ja toiminnan ristiriidan kasvettua liian suureksi katsoin järkeväksi jättää paikkani. Yksi toiveistani oli LK:n uudistuminen tätä kautta. Yllättävien välivaiheiden jälkeen komitea lakkautti itsensä. Jälkeenpäin katsoen pidän tätä hyvänä lopputuloksena.


!Komiteavapaa aika
Viimeisenä tekonaan LK 1.0 jätti luokitussäännöt, joiden nojalla vahvemmat pelaajat luokittivat heikompia pelaajia. Tämä toimi varsin hyvin, mitään isoja yksittäisiä ongelmia ei ilmaantunut.

Havaitsemani pääkritiikit

1. Varovaista luokittamista, luokittajilla ei mitään riskinottohalua.

2. Satunnaisesti korotukset viipyivät korottajien puutteen takia pitkäänkin. Ei tahoa, joka huolehtii, että ei tule "unohduksia".

3. Ei auktoriteettia, joka ohjaisi. Tämän takia ei mahdollista tehdä tarvittavia linjamuutoksia ja systeemin koetaan "olevan tuuliajolla".

Yleisesti ottaen siis luokittaminen jatkui "niin kuin ennenkin". Hyvänä puolena tässä systeemissä pidän sitä, että useat ihmiset pääsivät näkemään käytännössä miten luokittamista voi tehdä, ja mitkä ovat ongelmat. Tässä tuli selvästi näkyviin ihmisille esimerkiksi näytön riittävyyden ongelmat ja riittävyyden arvioinnin ongelmat. Suurin osa luokituksista tuli myös erittäin täsmällisesti ajallaan.


!Luokituskomitea 2.0
Luokituskomitea 2.0 on jo olemassa, ja sille annettu tehtävänkuvaus on varsin avoin.
Tehdyissä korotuksissa on jo nähtävillä selvä linjamuutos aikasempaan, mutta linjamuutoksesta ei ole kerrottu julkisesti. Kyky muutoksiin on minusta hieno asia, mutta minusta on hälyttävää, että muutoksia ei ole millään lailla kommentoitu.


!!!Tulevaisuus

Yksi LK 2.0 tavoitteista pitäisi minusta olla uskottavan auktoriteettiaseman saavuttaminen. Auktoriteettiaseman voi saavuttaa kahdella eri tavalla:

- Auktoriteetti voi tulla aseman pohjalta. LK 1.0 oli hyvä esimerkki siitä, kuinka tällainen puhtaasti "voimaan" perustuva auktoriteetti ei oikein toimi go-yhteisössä.

- Auktoriteetti voi tulla siitä, että ihmiset kokevat LK:n auktoriteetin arvoiseksi. Tämän aseman saavuttaminen vaatii LK:lta toimintaa, jota ihmiset ymmärtävät ja arvostavat. Toiminnan ei tarvitse silti olla virheetöntä, kunhan siitä ilmenee jonkinlainen näkemys ja pyrkimys hyvään.

Yhteisön tuen saavuttamiseen toimiva keskusteluyhteys on avain. Tällöin hankalatkaan kysymykset eivät mene juupas-eipäs keskusteluksi, jossa kasvojen menetys koetaan ongelmaksi. 


!Linjamuutokset ja ohjaaminen
Yksi luokituskomitean tavoitteita on luokituslinjan ohjaaminen. Tämän komitea voi tehdä kahdella tavalla:

- Säätämällä omaa luokituslinjaansa.

- Ohjaamalla muiden suorittamaa luokitusta ohjeilla ja esimerkillä.

Muut luokittajat ovat käytännössä osoittaneet hyvää kykyä pitää yllä olemassa olevaa linjaa. Päähaaste onkin luultavasti kommunikoida riittävän selkeästi ja kattavasti miten muiden oletetaan muuttavan luokittamistaan.


!Luokituskomitean työmäärä
Luokituskomitea on vapaaehtoistyötä, joten työmäärä ei saa karata liian suureksi.
Jos työmäärää sitten pitää vähentää, on vähentäminen oleellista tehdä niin, ettei kokonaisuus kärsi. On siis pohdittava mikä on tärkeää tehdä luokituskomiteassa ja mikä ei. Työn vähentämiseksi yksi pääkeino on työnjaon säätäminen yksittäisten pelaajien ja LK:n välillä.

LK:n toiminta on harrastepohjaista, joten pidemmän päälle LK tuskin voi reagoida nopeasti kaikkeen. Toisaalta kaikkeen ei tarvitse reagoida nopeasti. Mihin kaikkiin asioihin riittää nopeuden sijasta ennustettavuus (esim korotukset kerran kuussa)?


!Muut tavoiteet
On helppo keksiä muita tavoitteita LK:lle. Kuitenkin lisätavoitteiden asettaminen helposti vaarantaa päätavoitteiden toteutumisen. Tämän takia ei pitäisi yrittää ratkaista merkityksettömiä ongelmia tai ongelmia, joita ei edes vielä ole nähty.

!!!Yhteenveto
Luokittamisen onnistumisen tuomari on go-yhteisö; Kun yhteisö on tyytyväinen, LK on onnistunut työssään. LK suuri haaste on ymmärtää yhteisön näkökulma ja nähdä tilanne laajemmin kuin vain omasta suppeasta näkökulmasta.

Lauri, 13.2.2008