Lokakuun metsästys 2012 - After Round 7
{{{
Place	Name			Club	Level	Score	1	2	3	4	5	6	7	Points	SOS	SOSOS
1	Moisio, Oiva		fi-TTgo	3 Dan	42	8-	17+	4+/b2	5-/w4	9+/w3	16+	2+/w1	5	281	1905
2	Sandberg, Ossi		fi-TTgo	1 Kyu	39½	5+	9+/w1	3+/w2	-	4+/b2	8+/b1	1-/b1	5	268½	1866
3	Laire, Johannes		fi	3 Kyu	37	14+/w1	5+/b1	2-/b2	13+/w1	10-/w1	15+/w8	7+/w9	5	252	1639
4	Lukkari, Pekka		fi-YliG	4 Dan	42	17+/w1	8+/w1	1-/w2	16-/w2	2-/w2	9+/w4	14+/w8	4	290	1875
5	Norvio, Eerika		fi-YliG	1 Kyu	38	2-	3-/w1	10+/w1	1+/b4	8-/b3	11+/w3	6+/w6	4	263½	1792
6	Alasuutari, Aapo	fi-TTgo	8 Kyu	31	12+/b3	7+/w4	15-/w4	10-/b4	11+/b4	14+/b3	5-/b6	4	216½	1601½
7	Pihlajamäki, Antti	fi	12 Kyu	27	15+/b2	6-/b4	11-/b7	14+/b9	12+/b7	10+/b9	3-/b9	4	184½	1622
8	Kyöttilä, Toni		fi-YliG	3 Dan	40	1+	4-/b1	16+	9-/w4	5+/w3	2-/w1	11-/w7	3	285½	1870
9	Hautamäki, Jyri		fi-TTgo	2 Kyu	36½	10+	2-/b1	13+/w1	8+/b4	1-/b3	4-/b4	-	3	256	1840½
10	Anttila, Petri		fi-Kanp	2 Kyu	36	9-	13-/w1	5-/b1	6+/w4	3+/b1	7-/w9	15+/w8	3	251	1601½
11	Pulkkinen, Esa		fi-Kanp	4 Kyu	34	13-	14-	7+/w7	15+/w6	6-/w4	5-/b3	8+/b7	3	237½	1621½
12	Pitkäjärvi, Lauri	fi-TTgo	5 Kyu	33½	6-/w3	15+/w5	14-/b1	free	7-/w7	-	16+/b7	3	227	1549½
13	Koskinen, Juuso		fi-TTgo	4 Kyu	34½	11+	10+/b1	9-/b1	3-/b1	-	-	-	2	233½	1647½
14	Sillanpää, Aleksi	fi-TTgo	4 Kyu	33	3-/b1	11+	12+/w1	7-/w9	15-/w7	6-/w3	4-/b8	2	242½	1603
15	Mattila, Anna-Liisa	fi-TTgo	10 Kyu	27	7-/w2	12-/b5	6+/b4	11-/b6	14+/b7	3-/b8	10-/b8	2	195½	1611
16	Jantunen, Markku	fi-TTgo	3 Dan	39½	-	-	8-	4+/b2	-	1-	12-/w7	1	273½	1860½
17	Salo, Tuomo		fi-YliG	3 Dan	39½	4-/b1	1-	-	-	-	-	-	0	268	1866
}}}