Kuva, johon on piirretty eri vuosien tilanteen jakaumat, on [VanhatLuokitukset]-sivun liitteenä.
--[JaakkoSärelä], 2008-08-18

----
Tein vähän uudemman käppyrän. Punainen käyrä on aineistoon sovitettu gammajakauma. Vihreä käyrä on tuohon 2003:n tilanteeseen sovitettu gammajakauma. 2003:n tilanne on normalisoitu tuohon punaiseen käyrään, eli siitä ei pysty päättelemään absoluuttisia pelaajamääriä.

[http://www.suomigo.net/attach?page=Luokitusjakauma%2Fsuomiluokitukset12-May-2006.jpg]

Kommentteja:

Suomen luokitukset näyttävät vahvistuneen n. 2-3 kyuta kolmessa vuodessa. Ottaen huomioon sen, että pelaajamäärä on melkein kaksinkertaistunut, kehitys on aika huimaa.

Kaksinumeroisilla kyu-tasoilla on selvää kvantittumista, mutta niillä tasoilla kehitys on sen verran nopeaa, ettei aiheuttane ongelmia. Yksinumeroisilla kyu-tasoilla on havaittavissa kaksi efektiä, jotka ovat kuitenkin suht' heikkoja: 1) 4 kyuiden suuri määrä 3 kyuihin verrattuna ja 2) epätasaisuus 2d-2k -alueilla. Näiden syitä voisi miettiä, koska tuolla tasolla kehityksen ei pitäisi enää olla niin nopeaa, että epätasaisuus voisi johtua siitä.

-- 12-5-2006 Jaakko Särelä

Tein huvikseni käppyrän Suomen tämänhetkisestä luokitusjakaumasta. Mielenkiintoista ainakin on  nousu- ja laskureunojen kaltevuudet sekä mediaanin sijainti.

-- 11.6.2003 Antti Holappa

[http://www.suomigo.net/attach?page=Luokitusjakauma%2Fpelaajat_6_03.jpg]