Tietoa gon luokituksista ja luokitusjärjestelmistä [Luokitus]-sivulla.

Alla on automaagisesti generoitu luokituslista.  Tällä hetkellä luokitukset otetaan seuraavilta sivuilta:

* [Helsingin luokitukset]
* [Espoon luokitukset|EspoonLuokitukset]
* [Pogon luokitukset]
* [Oulun luokitukset]
* [Turun luokitukset]
* [Yligon luokitukset]
* [Boshin luokitukset]
* [Tengenin luokitukset]
* [Tampereen luokitukset]
* [Ketun Kon luokitukset]
* [Lappeenrannan luokitukset]
* [Dangon luokitukset]
* [Muut luokitukset]

[Pääkaupunkiseudun luokitukset] omana listanaan.
Tällä luokituslistalla  eivät näy [vanhat luokitukset]. Keskustelua [Luokituslistan sisällöstä].\\
Täältä löytyy 4kyu-7dan [Korotukset]\\

Sivulla [Luokituslistaohjeet] on yhteenveto hyväksytystä formaatista. [EGF:n tulostietokanta|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Find_Player.php] ja suomalaisten [luokitukset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/createalleuro3.php?country=FI&dgob=false].

----

%%luokituslista
%%zebra-table
%%sortable
[{GoRankAggregator pages='HelsinginLuokitukset,EspoonLuokitukset,PogonLuokitukset,OulunLuokitukset,TurunLuokitukset,YligonLuokitukset,BoshinLuokitukset,TengeninLuokitukset,TampereenLuokitukset,KetunKonLuokitukset,LappeenrannanLuokitukset,DangonLuokitukset,MuutLuokitukset' 
kgsurl='http://www.gokgs.com/gameArchives.jsp?user=%n'
}]
%%
%%
%%