Suomen go-liiton luokitusmääräyksiä (so. luokitusoikeuksia jakavia käskyjä), on aikojen saatossa ollut muutamia:

----

8. huhtikkuta 2008

|| Taso, jolle korotetaan || Taso, jolla oikeus korottaa
| 7 kyu | vapaa
| 5 kyu | 1 kyu
| 4 kyu | 1 dan
| 3 kyu | 2 dan
| 2 kyu | 3 dan
| 1 kyu | 4 dan, , kun korotettava on 3 kyu tai heikompi
| 1 kyu | Kare Jantunen, Matti Siivola, Antti Törmänen, tai Kari Visala, kun korotettava on 2 kyu
| 1 dan | 4 dan + 2 dan   ''(tai)'' \\ 5 dan
| 2 dan | 3* 3 dan     ''(tai)'' \\ 5 dan + 3 dan
| 3 dan | 2* 5 dan     ''(tai)'' \\ 5 dan + 2* 3dan
| 4-7 dan | 2* 5 dan + 3dan ''(tai)'' \\ 5 dan + 3* 3 dan
      
'' Kyu-tason osalta määräyksen antoi luokituskomitea (Kare Jantunen, Matti Siivola, Antti Törmänen, Kari Visala). Dan-tason osalta määräys oli sama 2005 lähtien.'' \\
'' Lähde: http://www.kttl.helsinki.fi/msiivola/go/sgl/luokitusmaarays.html
 21.4.2008 ''
  
  
----

Kyu tason luokitusmääräys, annettu 24.11.2007

|| Taso jolle korotetaan (maksimi) || Korottaja (minimi)
| 8 kyu 	| vapaa
| 6 kyu 	| 1 kyu
| 4 kyu 	| 1 dan
| 3 kyu 	| 2 dan
| 2 kyu 	| 3 dan
| 1 kyu 	| 4 dan

'' Määräyksen antoi luokituskomitea (Kare Jantunen, Matti Siivola, Antti Törmänen, Kari Visala). '' \\
'' Lähde: wikisivu "Luokitusmääräys" ''


----

maaliskuu 2005

Ensin on lueteltu taso, jolle korotetaan, sen jälkeen kuka tai ketkä korottavat plues (+) merkki tarkoittaa, että korotukseen vaaditaan useamman henkilön päätös.

Korottajien vähimmäisvahvuudet korottamiseen tiettyyn tasoon asti (1 kyu - 7 dan tasolle tulee korottajien olla suomalaisia):|| Taso, jolle korotetaan || Taso, jolla \\ oikeus korottaa || Kerhon nimettyjen korottajien \\ oikeus omassa kerhossa (1)
| 10 kyu | Vapaa     | Vapaa
|  8 kyu | 1 kyu     | 4 kyu  \\ 6 kyu + 6 kyu
|  6 kyu | 1 dan     | 2 kyu  \\ 4 kyu + 4 kyu
|  5 kyu |        | 1 kyu
|  4 kyu | 1 dan + 1 dan | 1 dan  \\ 2 kyu + 2 kyu
|  3 kyu | 2 dan     | 1 kyu + 1 kyu
|  2 kyu | 3 dan     | 1 dan + 1dan
|  1 kyu | 3 dan + 2 dan  \\ 4 dan |
|  1 dan | 4 dan + 2 dan  \\ 5 dan |
|  2 dan | 3* 3 dan     \\ 5 dan + 3 dan  |
|  3 dan | 2* 5 dan     \\ 5 dan + 2* 3dan |
| 4-7 dan | 2* 5 dan + 3dan \\ 5 dan + 3* 3 dan |
	
(1) Kullakin kerholla on 1-3 nimettyä korottajaa. Kerhon tulee ilmoittaa kulloisetkin korottajansa liiton määräämällä tavalla. Jos korotukseen tarvitaan kaksi henkilöä, riittää, että toinen heistä on nimetty korottaja. Hänet katsotaan täsäs tapauksessa korotuksen antajaksi.

Luokitusten antaminen

Kussakin kerhossa vahvemmat pelaajat luokittavat heikompia pelaajia. Kaikkien pelaajien toivotaan luokittavan oikeuksiensa mukaan pelaajia. Kerhon sisäinen luokittaminen on toivottavaa, koska vain kerhossa säännöllisesti pelaavat voivat yleensä hyödyntää kerhopelejä korotuksia antamisessa.

Jos kerhon vahvimpien pelaajien luokitusoikeudet eivät riitä tarpeelliseksi katsottuun korotukseen, tulee heidän ottaa yhteyttä oikeudet omaavaan pelaajaan korotuksen varmistamiseksi ja antamiseksi.

Kyu-tasoilla kerhon vahvimmat pelaajat luokittaa muiden kerhojen vielä vahvemmat pelaajat.

Jos pelaaja huomaa toisen pelaajan olevan aliluokitettu, eivätkä hänen korotusoikeutensa riitä tilanteen korjaamiseen, tulee hänen ilmoittavaa asiasta kerhonsa vahvimmille tai muille riittävät korotusoikeudet omaaville pelaajille. Tällöin pelaajan tulisi luonnehtia tilannetta, miksi korotus näyttäisi olevan perusteltu.
Luokitusten alentaminen

Pelaajan tulee ensisijaisesti käyttää vain oikeaa luokitustaan. Pelaaja voi yksittäisessä poikkeustapauksessa ilmoittautua turnaukseen luokitustaan alemmalla tasolla, mikäli hän esittää asialliset perustelut turnausjärjestäjälle. 


''Lähde: Web Archive päivältä 2007-08-08 http://web.archive.org/web/20070808201734/http://www.kttl.helsinki.fi/msiivola/go/sgl/luokitusmaarays.html 
viitattu 2008-04-21 ''

----[{ALLOW edit itvirta}]
[{ALLOW view All}]