{{26.5.2008 Suomen Go-liitto ry. tiedottaa}}

!!Luokitusmääräys 26.5.2008 lähtien!Kyu-korotukset

||__Taso, jolle korotetaan__||__Korottajan luokitus__
| 8 kyu - | vapaa
|7 kyu| 3 kyu
|6 kyu| 2 kyu
|5 kyu| 1 kyu
|4 kyu| 1 dan
|3 kyu| 2 * dan
|2 kyu| 3 * dan
|1 kyu| 4 * dan


Kertomerkki * tarkoittaa korottajien yhteenlaskettua dan-luokitusta. Esim. 3*dan on joko 3 dan, 2 dan + 1 dan tai 3 shodania.

Kerholuokittaja lasketaan kyu-korotuksissa kahta luokitusta vahvempana.


! Dan-korotukset

Dan-luokitukset perustuvat erityisesti turnauspeleihin, joten kerholuokittaja ei ole niissä erityisasemassa.

Dan-luokituksia annettaessa korottajia pitää olla aina vähintään kaksi.
Lisäksi pitää päteä vähintään yksi seuraavista:

* Vähintään yksi korottajista on vahvempi kuin taso, jolle korotetaan.
* Vähintään puolet korottajista on samalla tasolla kuin taso, jolle korotetaan.
* Jokainen korottaja on yhtä tasoa heikompi tai yhtä vahva kuin taso, jolle korotetaan.

||__Taso, jolle korotetaan__||__Korottajan luokitus__
|1 dan| 6 * dan
|2 dan| 9 * dan
|3 dan| 12 * dan
|4 dan| 15 * dan
|5 dan| 18 * dan
|6 dan| 21 * dan

Liiton hallituksella on valta myöntää mikä korotus tahansa.

!Muita luokittamiseen ja luokitukseen liittyviä määräyksiä

* Korotuksissa 4 kyu tai parempi luokittajien täytyy olla suomalaisia.
* Korotuksissa 7 kyu tai parempi pelaaja ei saa osallistua itsensä luokittamiseen.
* 4 kyuksi tai vahvemmaksi korotettaessa perusteet (turnaukset) ja korottajat pitää esitellä wikissä korotussivulla.
* Luokitusten tarkoitus on kuvastaa pelaajan parasta saavutettua tasoa.
* Hallitus vahvistaa dan-korotukset kokouksissaan.
* Hallitus voi myöntää alennuksen luokituksesta pelaajan pyynnöstä. Anomuksella pitää olla puoltajina saman verran dan-pelaajia, kuin mitä alennettavaan luokitukseen korotukseen tarvitaan.
* Pelaajan tulee ilmoittautua turnauksiin uusimmalla luokituksellaan.

Suomen go-liitto ry:n hallitus
26.5.2008, päivitetty 17.4.2010