Tältä sivulta löydät kaikki tekstin muokkaamiseen tarvittavat tekniset taidot,
mutta opettele myös WikiEtiketti.

!Pikaohje

{{{
----    = tee vaakasuora jakoviiva. Ylimääräisistä '-':stä ei ole haittaa.
\\     = pakotettu rivinvaihto, \\\=sama ynnä putsaus.

[viite]  = tee hyperlinkki jonka kohde on WikiSivu nimeltään 'Viite'.
[tämäkin on viite] = tee hyperlinkki jonka kohde on WikiSivu 'TämäkinOnViite'.
[kuvaava teksti|viite] = tee hyperlinkki jonka kohde on WikiSivu nimeltään 'Viite', mutta näytä sivulla 'kuvaava teksti' kohdenimen sijaan.
[1]    = tee hyperlinkki alaviitteeseen 1.
[#1]    = merkitse alaviitteen 1 alkukohta.
[[linkki] = näytä teksti '[linkki]'.

!otsikko  = pienikokoinen otsikko jonka teksti on 'otsikko'.
!!otsikko = keskikokoinen otsikko jonka teksti on 'otsikko'.
!!!otsikko = isokokoinen otsikko jonka teksti on 'otsikko'.

''teksti'' = näytä 'teksti' kursiivilla."joonas"

__teksti__ = näytä 'teksti' lihavalla.
{{teksti}} = näytä 'teksti' tasavälisillä kirjaimilla.

* teksti  = näytä 'teksti' kirjattuna numeroimattomaan luetteloon.
# teksti  = näytä 'teksti' kirjattuna numeroituun luetteloon.
;termi:selitys = näytä 'termi' ja sen 'selitys' määritelmämuodossa.
}}}

!Tekstin kirjoittaminen

Voit kirjoittaa tekstiä vaikka et tiedä tekstin muokkaussäännöistä mitään.
Jätä vain tyhjä rivi kappaleiden väliin, ihan kuin kirjoittaisit kirjettä.

Voit tarkastella tälläkin sivulla olevia tehokeinoja ottamalla se muokattavaksi;
löydät muokkauslinkin vasemmalla olevasta palkista.

!Hyperlinkit

Viite voi olla myös http:, ftp:, mailto:, https:, tai news: -alkuinensuora
URL-osoite, jolloin viittauksen kohde on jossain muualla kuin tämän Wikin
sisällä. Esimerkiksi voit viitata sivulle java.sun.com kirjoittamalla
[[http://java.sun.com/], jolloin lukija näkee viitteen [http://java.sun.com/]
tai [[Java home page|http://java.sun.com], jolloin lukija näkee viitteen [Java
home page|http://java.sun.com].

Kun haluat lisätä uuden sivun, lisää ensin viite uuteen sivuun jollekin
olemassa olevalle sivulle. Kun olet tehnyt tämän lisäyksen, näet että viite
päättyy kysymysmerkkiin. Kysymysmerkki osoittaa että sivua ei vielä ole.
Klikkaa kysymysmerkkiä, niin pääset muokkaamaan uutta sivua.

[WikiNimi] voi sisältää melkein mitä tahansa merkkejä, kunhan ne ovat kirjaimia
tai numeroita.

Tämä Wiki voidaan myös varustaa ns. CamelCase -tuella, jolloin jono isolla
kirjaimella alkavia, yhteenkirjoitettuja sanoja tulkitaan yhdeksi
[WikiSana]ksi. Jos tuki on päällä, esimerkiksi 'CamelCase' näkyy linkinä.
Jos se ei näy linkkinä, tuki on pois päältä.

!Alaviitteet

Alaviitteet ovat erityisiä hyperlinkkejä, jotka viittaavat samalla sivulla
olevaan tekstiin (tekstin alkuun). Merkitse viite numerolla, kuten [[1], ja
kirjoita [[#1] siihen kohtaan josta viitteen teksti alkaa. Esimerkiksi teksti
johon viite[1] viittaa löytyy tämän sivun lopusta.

Voit tehdä myös nimetyn alaviitteen, ihan kuten voit nimetä tavallisenkin
hyperlinkin. Esimerkiksi äskeinen viite[Viite numero 1|1] voidaan nimetä;
katso myös viite[2].

!InterWiki -linkit

Voit viitata myös muiden Wikien sivuihin tuntematta niiden URL-osoitteita.
Teet vain viitteen muodossa [[Wiki:WikiSivu] ja JSPWiki luo sinulle linkin
valmiiksi. Esimerkiksi [JSPWiki TextFormatting Rules|JSPWiki:TextFormattingRules]
on englannin kielinen versio näistä ohjeista JSPWikissä.
Tarkista [SystemInfo] -sivulta mihin muihin Wiki-paikkoihin viittauksia voi
tehdä.

Jos tekemäsi InterWiki -viite ei ole tuettu, saat siitä huomautuksen siinä
vaiheessa kun talletat muokkaamasi sivun.

!Kuvien lisääminen

Turvallisuussyistä kuvien lisääminen on estetty, mutta voit upottaa kuvia
lisäämällä viitteitä muualla sijaitseviin kuviin. Esimerkiksi tässä on viite
[PNG]-kuvaan: [http://www.ecyrd.com/~jalkanen/test.png]. Jos määrittelet
hyperlinkille nimen, tuo nimi näytetään niille käyttäjille joiden selain
ei tue kuvien katselua.

Kaikenlaiset kuvat eivät ole sallittuja. Sallittujen muotojen lista voidaan
määritellä eri tavalla jokaiselle Wikille. Katso [SystemInfo] -sivulta mitkä
muodot ovat sallittuja tässä Wikissä.

!Numeroimattomat listat

Kun haluat laatia numeroimattoman luettelon, kirjoita tekstirivin alkuun tähti
(*) -merkki. Käyttämällä useampia tähtiä saat sisennettyjä luetteloita.
Esimerkiksi:

{{{
* Yksi
* Kaksi
* Kolme
** Kolme.Yksi}}}

tuottaa seuraavan luettelon:
* Yksi
* Kaksi
* Kolme
** Kolme.Yksi

!Numeroidut listat

Numeroitu luettelo tehdään samalla tavalla kuin numeroimaton, rivin alussa vain
käytetään #-merkkiä tägden sijaan.
Esimerkiksi:
{{{
# Yksi
# Kaksi
# Kolme
## Kolme.Yksi}}}

tuottaa seuraavan luettelon:
# Yksi
# Kaksi
# Kolme
## Kolme.Yksi

!Luettelon koossapito

Jos haluat kirjata luetteloon niin pitkiä tekstejä, että tarvitset
kirjoittaessa rivinvaihtoja, lisää uuden rivin alkuun välilyönti,
jotta se ei katkaise luetteloa.

* Tämä kirjaus näkyy yhtenä rivinä.
* Tämä kirjaus jakautuu monelle riville.
 Rivien määrä tosin riippuu selaimen asetuksista ja ikkunan koosta.
 Vaikka eri lauseet on jaettu eri riveiksi tekstiä muokattaessa,
 ne näkyvät loppujen louksi lukijalle jaettuna riveille sen mukaan
 mikä sattuu olemaan ikkunan leveys.
* Tässä vielä yksi lyhyt kirjaus.

!Määritelmät ja kommentit

Termien määrittely tehdään ';:'-rakenteen avulla:

;__Tabu__:''Sana tai puheenaihe jota vältellään''


Voit käyttää tätä ';:'-rakennetta myös silloin kun haluat lisätä selvästi
erottuvan kommentin keskelle jonkun toisen kirjoittamaa tekstiä.
Esimerkki:
{{{
;:''Kommentti erottuu näin.''
}}}
näkyy lukijalle tällä tavalla:
;:''Kommentti erottuu näin.''

!Tehokeinot

Voit käyttää myös __lihavointia__ ja ''kursiivia'' ympäröimällä tekstin osia
lahdella alaviivalla (_) tai hipsulla ('). Windows-koneella joudut katsomaan
tarkasi että valitset oikeanlaisen hipsun; niitä on useita melkein
samannäköisiä.

!Aseteltu teksti

Jos haluat että tekstisi toistuu juuri sellaisena kuin olet sen kirjoittanut,
ympäröi se kaarisuluilla ({ ja }) siten että käytät kolmea suljetta sekä alussa
että lopussa. Ota tämä sivu muokattavaksi, niin näet useita esimerkkejä tästä.

!Taulukot

Voit luoda taulukoita käyttämällä pystyviivoja (|) reunojen merkkinä. Kahdella
viivalla merkitset taulukon otsakkeet, ja yhdellä taulukon ruudut. Taulukko
päättyy kun rivillä ei ole taulukon muokkausmerkkejä.

Esimerkki:

{{{
|| Otsake 1 || Otsake 2
| ''Jutuke'' | Virike
| [Etusivu] | [Hiekkalaatikko]
}}}

tuottaa tällaisen taulukon. Huomaa että voit lisätä linkkejä myös taulukoiden
sisään.

|| Otsake 1 || Otsake 2
| ''Jutuke'' | Virike
| [Etusivu] | [Hiekkalaatikko]

!Yhteentörmäykset

Jos joku toinen on juuri muokkaamassa sivua, JSPWiki estää sinua ottamasta
sitä muokattavaksi samaan aikaan, ja näyttää sinulle ilmoituksen
yhteentörmäyksestä. Et voi sille mitään, ensimmäisellä on aina etuoikeus.

__Varoitus:__ Jos käytät selaimesi Takaisin (Back) -näppäintä, joudut hyvin
helposti yhteentörmäykseen, koska selain uskoo että aikaisempi versio on yhä
muokattavana.

!Sivujen poistaminen

Sinä et voi poistaa sivuja. Voit tietenkin poistaa kaikki viittaukset sivuun,
ja voit muokata sivua niin että se on tyhjä, mutta et voi poistaa sitä itse.
Sinun on pyydettävä [ylläpitäjää|JanneJalkanen] poistamaan se.

!Uusien sivujen lisääminen

Jos näet sivulla WikiNimi -muodossa olevan tekstin jonka lopussa on
kysymysmerkki, kyse on viittauksesta sivuun jota ei vielä ole. Klikkaa
kysymysmerkkiä ja pääset muokkaamaan uuden sivun sisällön. Jos haluat itse
lisätä uuden sivun, luo ensin viite uuteen sivuun, niin pääset muokkaamaan
sitä.

!Muuttujat

Voit käyttää muokatessa myös monenlaisia ''muuttujia''. Lukija näkee tekstissä
muuttujan nimen sijasta sen arvon. Muuttujan arvo tulee jostain muualta. Perusmuoto on:

{{ [[{$muuttujanimi}], }}

missä ''muuttujanimi'' on se nimi jolla viittaat muuttujaan. Muuttujan nimi
voidaan kirjoitettaa käyttäen pieniä ja isoja kirjaimia miten tahansa.
Esimerkiksi "sivunimi" on sama kuin"siVuNiMi" ja
"SivuNimi". Mahdolliset muuttujat luetellaan sivulla [WikiVariables].

!Toimintojen lisäys

Voit lisätä tekstin sekaan viitteiden ja muuttujien lisäksi myös toimintoja,
jotka vasta sivun katseluhetkellä lisäävät tekstiin jonkin osuuden. Toiminnon
käynnistys tehdään kertomlla toiminnon nimi ja ohjaustiedot:

[[{INSERT <plugin class> WHERE param1=value, param2=value, ...}]

missä 'plugin class' on se Java-luokka joka toteuttaa toiminnon, 'param1' jne.
ovat ohjaustietojen nimiä, ja 'value' niitä arvoja jotka haluat ohjaustiedoille
antaa.

Lisää tietoa löytyy sivulta [JSPWikiPlugins].

----

[#1] Tässä on se alaviite johon edellä viitattiin.

[Tässä toinen alaviite|#2] Tässä toinen alaviite. Huomaatko miten sen nimi
on erilainen?----