Turku is reachable from abroad by bus, by train, by ferry or by plane\\
Åbo nås från utlandet med färja, med tåg, med buss och med flyg \\

!Färja / Ferry
Åbo serveras med direkt anslutning till Stockholm. Dessa anslutningar tillhandahålls av:\\
Turku is served with direct ferry connections to Stockholm. These connections are provided by:\\
Tallink Silja [In English|http://www.tallinksilja.com/en/][på svenska|http://www.tallinksilja.com/sv/]\\
Viking Line: [In English|http://www.vikingline.fi/index.asp?lang=en][på svenska|http://www.vikingline.se/] \\

!Flyg / Plane
Blue1 har direktflyg till Åbo från Stockholm och från Köpenhamn\\
Blue1 has direct flights to Turku from Stockholm and from Copenhagen.\\
[Blue1|http://www.blue1.com/en/fi]\\
Finnair flyger till Åbo från Helsingfors.
Finnair flies to Turku from Helsinki.\\
[Finnair|http://www.finnair.com/finnaircom/wps/portal/finnair/jump?locale=en_INT]\\ 

!Tåg / Train
Tågförbindelser tillhandahålls av Finska Järnvägen. Det finns direkta tågförbindelser till Åbo från Helsingfors och från Tampere. \\
Train connections are provided by Finnish State Railways. There are direct train connections to Turku from Tampere and from Helsinki. \\ 
[In English|http://www.vr.fi/en/index.html] [på svenska|http://www.vr.fi/se/index.html]


!Buss / Bus
Tidtabeller för bussar: [Matkahuolto|http://www.matkahuolto.fi/sv/]\\
Information about the bus connections can be found from [Matkahuolto|http://www.matkahuolto.fi/en/]