!Esipuhe

Go on pelaamistani peleistä haastavin, kaunein, mielenkiintoisin ja rakkain.
Se on kahden ihmisen peli, jossa useat erilaiset pelikuviot saavat sijansa.
Pelit voivat olla suuria taisteluja, yltiöhumoristisia komedioita, tahtojen
mittelöitä, harmonisia kokonaisuuksia tai mitä tahansa näiden väliltä. Tämän
kauniin pelin ympärille on vuosien saatossa kertynyt aktiivinen
harrastajakunta, joka on tuonut sosiaalisten piirteiden merkittävyyden
vahvaksi pelin ympärille. Tämä manifesti on kirjoitettu, koska uskon
henkilökohtaisesti jokaisen gonpelaajan haluavan nauttia pelistä vapaasti
reilussa yhteishengessä. Kirjoittamattomat säännöt tulkoot siis hakatuiksi
Ingin kiviin!
----

!!!Manifesti
\\
!! I Näkemys pelistä itsestään

Harrastukseni edustaa sellaista pelityyppiä, joka yhdistää matemaattisen ja
luovan ajattelun yhdeksi. Pelissä haluan nauttia siitä itsestään ja oppia
siitä uutta. Peli kehittää minua niin pelaajana kuin ihmisenäkin. Sen
mahdollisuudet ovat lähes rajattomat ja niiden tutkiminen, sekä niiden
itselleni avaaminen ovat suuri mielihaluni. Kaikkeen tähän katson olevani
hyvillä mielin oikeutettu.
\\ \\

!! II Näkemys reilusta pelistä

Pyrin ensisijaisesti jokaisessa pelissäni itseni sekä vastustajani yhteiseen
hyötyyn. Iloitsen jokaisesta voitostani ja opin jokaisesta tappiostani. Tätä
samaa toivon myös vastustajaltani. En yritä tarkoituksella häiritä
vastustajaani, vaan annan hänelle mahdollisuuden hyvään peliin ja oloon.
Pelistä yritän hankkia aina uutta tietoa ja jakaa oppimani muiden kanssa,
omien kykyjeni puitteissa.  Opettajana huolehdin oppilaani ymmärtämisestä ja
pyrin omia kokemuksiani hyödyntäen laajentamaan hänen käsitystään pelistä.
Kunnioitan yleisiä gon ja tarvittaessa turnauksen omia sääntöjä, ja toimin
aina näiden puitteissa. Milloinkaan en katsojana sorru kommentoimaan
käynnissä olevaa peliä, vaan tiedän paikkani puutarhassa, jossa minulle
suodaan rauha.
\\ \\

!! III Näkemys solidaarisuudesta

Pidän lähtökohtaisesti gota hauskana sosiaalisena ajanvietteenä. Pyrin näin
ollen huomioimaan ympäristöni ja toimimaan sen edellyttämällä tavalla.
Pelitovereitani kohtaan pyrin olemaan reilu ja osoittamaan avointa mieltä.
Keskusteluissamme kunnioitan heidän mielipiteitään, myös ollessani itse eri
mieltä. Argumenttini esitän asiallisesti akateemiseen sävyyn perustellen,
lietsomatta turhaa väittelyä. Pyrin sovittelevaan sävyyn tuomaan esiin
kantani ja joustamaan kun minulta sitä edellytetään. Uudet harrastuksestani
kiinnostuneet ihmiset otan vastaan avoimesti pyrkien luomaan heille hyvän
kuvan gosta. 
\\ \\

!! IV Näkemys synergiasta

Jotta harrastukseni voisi maassani kukoistaa, on sen eteen tehtävä työtä.
Tunnustan kerhojen aseman harrastukseni edistäjinä. Sikäli kuin se on
resurssieni puolesta mahdollista, pyrin yksilönä edesauttamaan kerhoni
toimintaa ja tavoitteita. Huomatessani epäkohdan valtakunnallisessa tai
paikallisessa toiminnassa - tai järjestelmässä yleensä - tuon sen esiin
selvästi perustellen ja eritellen, mieluiten parannusehdotuksen kera.
Ottaessani kantaa pyrin luomaan rakentavaa keskustelua edistääkseni
harrastukseni kehitysmahdollisuuksia. Kaikessa toiminnassani pyrin
edesauttamaan yhteistä hyvää ketään syrjimättä tai väheksymättä.
\\ \\ \\

''Kaikki maailman tamperemieliset gonpelaajat, yhtykää!''

----
Annettu [Pekka Wallendahlin|Pekka] toimesta Tampereen ja Suomen go'yhteisöille 1.
helmikuuta Herran vuonna 2005