Blog-muoto voisi olla hyvä Wiki sisällön luettavuuden kannalta.
Jatkossa laitan omat erikoiset tilanteeni tänne.

-- Lauri