Hollolalainen go-harrastaja. \\
Oikea sivuni täällä on [TÄSSÄ|http://www.suomigo.net/Wiki.jsp?page=HenryBraithwaiteAkaTiArb].