Lyhyesti:

Vertaillaan suureen X jakaumaa ryhmissä 1,2 (3,...k). Erottuuko ryhmien välinen vaihtelu ryhmien sisäisestä vaihtelusta. Tähän ei riitä vastauskeksi pelkkä keskiarvojen laskenta.