Tässä luettelen eri tyyppisiä Wikisivuja. Listaa voi täydentää.

!Kotisivu

* Henkilöä koskevia tietoja.
* Henkilöllä päätösvalta sivun sisällöstä

!Keskustelusivu

* Kuka tahansa saa kirjoittaa. Toisen allekirjoittamia tekstejä ei saa vääristää.

!Yleinen tietosivu

* Kuka tahansa saa kirjoittaa.

!Järjestösivu

* Järjestöllä päätösvalta sivun sisällöstä.

!Turnausilmoitus

* Turnauksen järjestäjällä tai vastaavalla päätösvalta sivun sisällöstä.

!Turnausilmoittautuminen

* Henkilö saa lisätä tai poistaa ilmoittatumisensa.

! Turnaustulokset
* Turnauksen järjestäjällä tai vastaavalla päätösvalta sivun sisällöstä.

----
Jos olet eri mieltä jonkin sivun luonteesta, niin [keskustele |WikiSivujaKeskustelu].