%%tabbedSection
%%tab-Suomeksi

%%(color: green; )
Click the "In English" tab above to see the info in English :)
%%

!!YliGo Cup 2016

Perinteikäs YliGo Cup on Helsingin yliopistollisen go-seuran järjestämä kevätturnaus, jossa ratkaistaan YliGon mestaruus. Turnaus on kaikille YliGon jäsenmaksun maksaneille jäsenille.

[Ilmoittautuminen|YliGo Cup 2016 Ilmoittautuminen] päättyy lauantaina 12.3.

[Turnauskaavio|YliGo Cup 2016 Turnauskaavio] julkaistaan maanantaina 14.3.

!Formaatti

Turnaus pelataan cup-systeemillä, jossa pelaaja tippuu ensimmäisestä häviöstä. Jokaista kierrosta varten annetaan pelaajille 10-14 päivää aikaa, jonka aikana turnauspeli on pelattava. Pelaajat etsivät itse toisensa ja sopivat tarkemman ajan ja paikan. Luonnollinen paikka pelata on peli-ilta, jossa kellotkin ovat helposti saatavilla. Jos peliä ei annetun aikarajan aikana pelata, turnauksen tuomari päättää tapauskohtaisesti tavan, jolla peli ratkaistaan.

Pelaajat sijoitetaan turnauskaavioon siten, että ainakaan ensimmäisessä pelissä ei tule kohtuuttomia tasoeroja.

Turnauksen finaali pelataan muista kierroksista poiketen paras kolmesta -kierroksena.

Turnauksen järjestävät __Antti Niemi__ (TD) ja __Arto Heikkinen__

[YliGo Cupin virallinen systeemi|YliGoCupSysteemi]

!Säännöt

* Turnaus on EGF C-luokkaa (vaikuttaa GoR:iin)
* Pääaika: 30 minuuttia
* Lisäaika: 10 sekunnin Fischer
* Värit: nigirillä
* Komi: τ ≈ 6,2831853…
* Tuomarina toimii Arto Heikkinen 

Finaali pelataan [eri säännöillä|YliGoCupSysteemi]

Finaalin pääaika 45 minuuttia ja lisäaika 15 sekunnin Fischer

!Aikataulu

* Ensimmäinen kierros: 14.3.-27.3.
* Toinen kierros: 28.3.-10.4.
* Kolmas kierros: 11.4.-24.4.
* Neljäs kierros: 25.4.-8.5.
* Finaalit: 9.5.-22.5.

!Turnauksen voittaja on __Kunkku__

Muistakaa maksaa [jäsenmaksu|YliGo]. Jäsenmaksuja voi maksaa YliGon hallituksen jäsenille peli-illoissa, mutta helpoin tapa on laittaa maksu tilisiirtona kerhon pankkitilille. Maksut tarkistetaan ilmoittautumisen umpeutumisen jälkeen.

Yhteystiedot: Tuomarin puh-numero: __nollaviisinolla-3043850__

/%

%%tab-InEnglish

!!YliGo Cup 2016

YliGp Cup is the Championship tournament of Helsinki university go club. The tournament is open for all players who have paid YliGo's membership fee for 2016.

[Registration|YliGo Cup 2016 Ilmoittautuminen] for YliGo Cup ends on Saturday 12th of March.

[Tournament chart|YliGo Cup 2016 Turnauskaavio] (pairings) will be published on Monday 14th of March.

!Format

The tournament will be played as a cup where players are eliminated from the first loss. For each round the players are given a 10-14 day period of time, during which the tournament game must be played. The players agree on the time and place of their game. The most natural place to play the cup game is at a club evening, because game clocks can be found there. If the players have not finished their game during the given time limit, the tournament referee will decide case by case basis the result of the game.

Players will be placed in the tournament chart in such a way that, at least in the first game there should not be excessive level differences. 

The tournament's final round will be played, unlike other rounds, as a best of three rounds.

The tournament is organized by __Antti Niemi__ (TD) and __Arto Heikkinen__

[YliGo Cup's official system|YliGoCupSysteemi] (only in Finnish)

!Rulez

* The tournament is EGF C class (Affects the players' GoR)
* Basic time: 30 minutes
* Extra time: 10 seconds Fischer
* Colors: nigiri
* Komi: τ ≈ 6,2831853…
* Referee: Arto Heikkinen 

The final will be played with [different rulez|YliGoCupSysteemi]

Basic time of the final is 45 minutes with 15 seconds Fischer

!Schedule

* 1st round: 14.3.-27.3.
* 2nd round: 28.3.-10.4.
* 3rd round: 11.4.-24.4.
* 4th round: 25.4.-8.5.
* Finals: 9.5.-22.5.

!Winner of the tournament is __Kunkku__

Remember to pay the [membership fee|YliGo]. You can  pay the membership fee to any member of YliGo's board with cash, but it's easier to make a bank transfer to YliGo's bank account. The membership fee payments will be checked after the registraion ends. 

Contact: The referee's phone: __zerofivezero-3043850__

/%

----
Milloinkas kierrosten aikataulu kerrotaan? --Juho P, 14.3. 

Nyt löytyy schedule. Kaikille kierroksille finaalit mukaan lukien tasan kaksi viikkoa aikaa. -Arto 14.3.