Cristian Pop on Euroopan vahvin amatööri ja Euroopan kolmanneksi vahvin pelaaja (GoR rating 2693). Hän on myös erittäin hyvä opettaja, jolla on mahtava kyky nähdä oppilaittensa pelin heikot kohdat ja taito ohjata pelejä suuntaan, jossa näitä ogelmakohtia voidaan kehittää. Popin oppitunnit ovat lämminhenkisiä, rentoja ja hauskoja. Opettaminen tapahtuu KGS-serverillä, jonka client on opettamiseen erittäin hyvä (ellette usko, kokeilkaa).

Suurin ongelma oppituntien ottamisessa Popilta on ollut rahan siirto Romaniaan. Tilanne on muuttunut siinä mielessä, että välitän suomalaisen gon edistämiseksi (siis ilman taloudellista hyötyä) näitä oppitunteja Romaniaan. 2h maksaa 35 euroa. Maksaa voi tilille 800022-10702576. Maksaminen ja pelaaminen voi tapahtua täysin anonyymisti. Pistä maksuusi viestiksi vain kgs-account, jolle haluat Popin (KGS Solaris) antavan tunteja. Edes Popin ei siis välttämättä tarvitse tietää, ketä opettaa (vaikka se onkin erittäin suotavaa todellisen opettaja-oppilassuhteen luomiseksi). Informoi minua sähköpostitse jaXXolYYvi@utuZ.fi (poista isot kirjaimet), että olet suorittanut maksun (en käytä kyseistä tiliä mihinkään muuhun, joten en tarkista päivittäin sinne tulleita suorituksia). Minä informoin Popille eteenpäin, että KGS-accountilla x on y oppituntia maksettuna.

Mös omien pelien analysointi on mahdollista, mutta se, montako pelianalyysia yhtä oppituntia vastaavalla summalla saa, riippuu valtavasti siitä, millaisia analyysejä haluaa (esimerkiksi avaus/taktiset/startegiset heikkoudet/koko peli -analyysi). Pelianalyyseistä kannattaa neuvotella Popin (popic@resurse.com) kanssa kanssa erikseen.

Jaakko Virtanen,

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)