eGon hallituksen kokous 12.7.2012#


Paikalla: Jarno Alanko, Olli Tuovinen, Mikael Nenonen, Joonas Pihlajamaa, Antti Törmänen (varajäs.), Elsa Nike Helena Polvinen (varajäs.)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous 18:25. Varsinaisia jäseniä paikalle neljä. Todettiin kokous koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

2. Puheenjohtajan ja sihteerin valinta

Valittiin puheenjohtajaksi Olli Tuovinen, sihteeriksi Joonas Pihlajamaa

3. Korean Ambassador's Cup (KAC)

Jarno ehdotti että ilmoittautumisen voisi laittaa kuntoon. Keskusteltiin budjetista

Sauna 85€
Viuhkat 5 kpl 75€
2-3. sija 150€
NGA ~60€ (8 kyusta vahvemmille, 15 eur kpl, noin 4 kpl)
Kirjat 60€ (4 kpl)
Yht. 370€

"NGA-palkinto neljästä voitosta, tai jos ei riittävän vahva, kirjapalkinto heikommille"

4 kierrosta lauantaina, 3 kierrosta sunnuntaina
Huippukierros 12, 16 tai 20 jäsentä, riippuen osallistujamäärästä

Ajat 20min+20s*3 - noin 1,5h per kierros

Lauantai 9-17
Ilmoittautuminen 9:40 asti ja
1. kierros 10:00
2. kierros 11:45
Ruokatauko 13:15
3. kierros 13:45
4. kierros 15:15
Sunnuntai 12-18
5. kierros 12:15
Ruokatauko 13:45
6. kierros 14:15
7. kierros 15:45
Päätös 17:15
Ulostautuminen 17:50

Kommentoinnit 3. ja 7. kierros

4. Kesäleiri
Arkkitehtien kesämajan voisi vuokrata 300 eurolla. Yhdistyksen rahatilanne tosin varsin heikko. Ensisijaisesti voitaisiin suunnitella ensi vuodelle - voidaan varata ensi vuodellekin tänä vuonna saatavia tukia. Tällöin voitaisiin myös varata Espoon kaupungin tiloja. Antti Törmänen lupautui tulevansa opetatjaksi.

5. Varjo-ropeconin järjestäminen
Kirjastossa järjestetään, tiistaina 24.7. pyydetty esittelemään gota. "Opettamaan pelin saloja ja jakamaan go-tietoutta." Antti kysyy Juria paikalle. Riittää tulla pelailemaan ja kertomaan asioista. Joonas lupautui tulemaan päivällä, tähtätään neljän jälkeen, esim. 16-19. Mikael lähettää järkkärille viestiä.

6. Harjoitusvideoinnin järjestäminen EuroGoTV:ssä
Aiemmin oli puhetta, että treenattaisiin ennen KAC:ia. Todettiin, että paras paikka voisi olla SM-II -karsinta.

7. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 19:29.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)