Vanha GP-systeemi, pisteytys ja palkinnot 2000-2004

Suomi GP

Suomalainen go-turnausketju

Pistetilanne Yleistä Suomalaiset go-turnaukset voivat liittyä Suomi GP turnaussarjaan. Turnauksen järjestäjät ostavat Suomen Go-liitto ry:ltä turnaukselleen GP-pisteitä (4 euroa/piste vuosina 2004-2005). Pisteet maksetaan liitolle välittömästi turnauksen jälkeen.

Turnauksen parhaiten sijoittuneet saavat pisteitä oheisen taulukon mukaan turnauksen luokasta riippuen. Kauden päätteeksi eniten pisteitä keränneet pelaajat palkitaan. Pisteisiin ovat oikeutettuja suomalaiset pelaajat sekä Suomessa asuvat ulkomaalaiset jos he ovat Suomen Go-liitto ry:n jäseniä.

Palkintoina jaetaan 90-100% sisään tulevasta summasta.

Taso I II III IV
sija
1. 3 6 9 15
2. 2 4 6 11
3. 1 2 4 8
4. 1 3 6
5. 2 4
6. 1 3
7. 2
8. 1
yhteensä 6 13 25 50

Jos turnaus pelataan McMahon-järejestelmällä, sijoituksissa ratkaisevat McMahon-pisteet ja SOS. Jos ne menevät tasan, niin sijojen antamat GP-pisteet jaetaan tasan sijojen saaneiden pelaajien kesken. Vaatimukset turnausluokille Vaatimukset ovat minimivaatimuksia. EGF:n turnausluokitus asettaa vaatimuksia mm. peliajoille.

 • I:
  Turnaus kelpaa EGF:n luokitukseen C-turnauksena.
 • II:
  Turnaus kelpaa EGF:n luokitukseen C-turnauksena, se on avoin kaikille suomalaisille tai liiton jäsenille.
 • III:
  Turnaus kelpaa EGF:n luokitukseen B-turnauksena, se on avoin kaikille suomalaisille tai liiton jäsenille
 • IV:
  Turnaus kelpaa EGF:n luokitukseen A-turnauksena, ja se on tasa-alkuturnaus, turnaus on SM tai kansainvälinen turnaus.
 • V:
  Turnaus on selvästi kovatasoisempi kuin IV luokan turnaus. Pistetaulukko kirjoitetaan, jos tulee tarve järjestää tämän luokan turnaus.

Turnausluettelo Ensimmäinen GP 2000-2001

Turnausten ajankohtia voi katsoa turnauskalenterista.

Palkinnot

Kaudella 2000-2001 jaetaan palkintoja seuraavasti:

# I 600 mk
# II 450 mk
# III 300 mk
# IV 200 mk
# V 150 mk
# yhteensä 1700 mk


Kaudella 2001-2002 jaetaan palkintoja seuraavasti:

# I 100 €
# II 80 €
# III 60 €
# IV 50 €
# V 20 €
# yhteensä 310 €


Kauden 2003 palkinnot ovat

I 130 €
II 100 €
III 70 €
IV 50 €
V 30 €


Lisäksi kolmen vuoden aikan eniten pisteitä kerännyt, joka ei ole saanut mmuta palkintoa saa 30 euroa.

Kauden 2004 palkinnot ovat

I 200 €
II 130 €
III 110 €
IV 90 €
V 70 €
VI 50 €

Lisäksi kolmen vuoden aikan eniten pisteitä kerännyt, joka ei ole saanut mmuta palkintoa saa 30 euroa.Sivu on luotu 28.6.2000, Matti Siivola
muutettu 22.9. 28.9. 13.10. 18.10. 27.10. 31.10. ja 13.11.
muutettu 12.7.2002, 8.12.2004

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)