Go ammattilaisuus Japanissa#

Japanissa on kaksi keskeistä organisaatiota go-pelaajille, Nihon Ki-in sekä Kansai Ki-in, jotka järjestävät opetusta ja turnauksia sekä myöntävät ammattilaistitteleitä.

Insei eli miten tulla ammattilaiseksi#

Inseiksi kutsutaan edellämainittujen go-liittojen oppilaita, jotka yleensä tähtäävät go-ammattilaisuuteen.

Nihon Ki-inillä inseit jaetaan viiteen eri ryhmään (A-E) pelimenestyksen mukaan, missä A ryhmä on kovatasoisin. Inseit pelaavat pelejä toisia samassa ryhmässä olevia vastaan viikonloppuisin ja näiden pelien perusteella määräytyy järjestys ryhmän sisällä. A ja B ryhmissä on molemmissa 10 pelaajaa ja joka kuukauden lopuksi A ryhmän 3 alinta tippuvat B ryhmään ja B ryhmän 3 ylintä pelaajaa nousevat A ryhmään. Inseit ovat yleensä hyvin nuoria pelaajia, sillä yläikäraja inseinä opiskeluun on 18 vuotta (ulkomaalaisilla 30 vuotta) ja hakemus inseiksi ryhtymiseen on tehtävä viimeistään 14-vuotiaana (ulkomaisilla 25-vuotiaana). Pro-karsintaan voi osallistua aina 23-vuotiaaksi (ulkomaalaiset 30-vuotiaaksi) saakka.

A ja B ryhmissä pelejä on joka toinen viikonloppu 3 ja 2, ja joka toinen 2 ja 2. 3 pelin päivänä peliajat ovat 40 min + 40 sek ja 2 pelin päivänä 60 min + 60 sek. C ryhmä pelaa aina 3 peliä päivässä samoilla ajoilla. D ryhmässä pelejä on 5 päivässä peliajan ollessa 20 min + 20 sek ja E ryhmässä 6 peliä päivässä 20 min + 10 sek ajalla.

Vuonna 2015 Nihon Ki-inillä oli kaksi länsimaalaista inseitä, suomalainen Antti Törmänen sekä serbialainen Nikola Mitic. Syksyllä 2015 Törmänen pelasi tuloksen 8-7 karsintaturnauksessa ja tämän johdosta Nihon Ki-in myönsi hänelle 1. danin ammattilaisarvon ensimmäisenä länsimaalaisena pelaajana 18 vuoteen.

Inseiden ajantasaiset sekä menneet sijoitukset löytyvät Nihon Ki-in sivuilta osoitteesta https://www.nihonkiin.or.jp/player/insei/joretu/

Nihon Ki-in pro-karsinta#

Nihon Ki-inillä uusia ensimmäisen danin ammattilaispelaajia tulee yleensä 5-6 vuodessa. Syksyisin loka-marraskuussa järjestetään pro-karsintaturnaus, joka pelataan 16 pelaajan sarjana (round robin) mistä kaksi parhaiten menestynyttä pelaajaa korotetaan. Sarjaan valitaan heinä- ja elokuun keskiarvon mukaan 10 parasta inseitä sekä lisäksi 6 pelaajaa erillisestä esikarsinnasta.

Esikarsintaan pääsevät inseit sijoituksilta 11-20 sekä neljä erillisten karsintaturnausten kautta mukaan valittua ulkopuolista pelaajaa. Esikarsinta on 14 pelaajan round robin turnaus. Myös ulkopuolelta tulevat pelaajat ovat erittäin vahvoja eikä ole tavattoman harvinaista, että joku heistä voittaa karsintaturnauksen ja korotetaan ammattilaiseksi.

Tämän lisäksi Nihon Ki-inin Tokion jaoksesta ammattilaiseksi korotetaan huhti-touko-kesäkuun ajalta parhaan keskiarvon omaava insei. Myös Nihon Ki-in Kansain ja Nagoyan osastot valitsevat vuosittain yhden uuden pro-pelaajan ja tammikuussa on erikseen vain naispuolisille pelaajille suunnattu koe, josta myös korotetaan yksi pelaaja ensimmäisen danin ammattilaiseksi.

Kansai Ki-in pro valinnat#

Ilmeisesti Kansai Ki-inillä ei ole Nihon Ki-iniä vastaavaa järjestelmällistä pro-karsintaturnausta, vaan he valitsevat uuden tai uudet ammattilaiset riittävän vahvojen inseiden joukosta ja jos kukaan insei ei osoita riittävää tasoa, ei joka vuosi välttämättä koroteta ketään. Eräs tapa osoittaa riittävä vahvuus on Kenshyu Kishi missä kokelas pelaa kolmea ammattilaista vastaan tavoitteenaan voittaa heistä vähintään kaksi korotuksen saadakseen.

Esimerkiksi Sakai Hideyuki pelasi gota amatöörinä 28-vuotiaaksi saakka, voittaen mm. World Amateur Go Championshipin vuonna 2000, kunnes sai korotuksen 5 dan ammattilaiseksi osoitettuaan taitonsa tällä tavalla Kansai Ki-inille.

Go ammattilaisuus urana#

Ammattilaiseksi noustuaan go-pelaajat osallistuvat ammattilaisille järjestettyihin turnauksiin, joita on useita vuodessa kaikkine ennakkokarsintoineen. Normaali pelitahti muille kuin huippupelaajille on noin yksi peli kahdessa viikossa, eniten pelaavat ne jotka osallistuvat useaan eri liigaan ja pääsevät haastamaan tittelinhaltijoita. Huipulla oleva pro saattaa pelata n. 50 peliä vuoden aikana.

Ammattilaispelaajat saavat maksun kaikista pelaamistaan peleistä mikä on suuruudeltaan keskimäärin 300-400 euroa, mutta tittelivoittajia lukuunottamatta suurin osa ammattilaisista saa pääosan tuloistaan opetuksesta ja pelaamalla amatöörejä vastaan maksusta. Aloittelevan go-ammattilaisen vuosiansiot liikkuvat n. 20 000 euron suuruusluokassa.

Ammattilaisturnaukset ja tittelit#

Japanissa ammattilaispelaajille järjestetään useita yleensä eri sanomalehtien sponsoroimia turnauksia, joiden voittaja saa käyttää tiettyä titteliä luokituksensa sijaan.

Tärkeimmät Nihon Ki-in tittelit#

TitteliSponsoriPalkinto
Kisei Yomiuri Shimbun Newspaper 45,000,000 Yen (n. 330 000 euroa)
Meijin Asahi Newspaper 37,000,000 Yen (n. 270 000 euroa)
Honinbo Mainichi Shimbun Newspaper 32,000,000 Yen (n. 230 000 euroa)
Judan Sankei Newspaper 15,000,000 Yen (n. 110 000 euroa)
Tengen Three Newspaper Companies Newspaper 14,000,000 Yen (n. 100 000 euroa)
Oza Nihon Keizai Newspaper 14,000,000 Yen (n. 100 000 euroa)
Gosei Regional Newspapers League 7,770,000 Yen (n. 60 000 euroa)

Ajantasaiset listat tittelien haltijoista löytyvät Nihon Ki-in sivuilta englanniksi ja japaniksi.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)