Go ammattilaisuus Kiinassa#

Kiinassa Chinese Weiqi Association on Kiinan lauta- ja korttipelien kattojärjestön Zhongguo Qiyuanin alajaos, joka järjestää go-turnauksia ja myöntää ammattilaistitteleitä.

Pro-karsintaturnaus#

Vuosittain järjestetään pro-karsintaturnaus alle 25-vuotiaille pelaajille, jonka voittajat saavat halutessaan korotuksen 1 danin ammattilaisiksi.

Miesten turnaus#

Miesten turnaukseen voivat nimittää osallistujia Kiinan kansallisessa go-liigassa pelaavat joukkueet, suuret kansallis- ja paikallistason seurat sekä tietyt rekisteröidyt go-koulut. Myös ulkomaalaiset pelaajat voivat hakea osallistumisoikeutta. Kaikkien osallistujien tulee olla luokitukseltaan vähintään 5d. Osallistujamäärät ovat liikkuneet noin 400 pelaajassa, ollen vuonna 2014 430 pelajaa ja vuonna 2015 370 pelaajaa.

Yleensä osallistujat jaetaan kahteen yhtä suureen ryhmään, jotka pelaavat 9 karsintakierrosta. Näiden kierrosten jälkeen parhaat 50 molemmista ryhmistä sekä ne edellisvuoden top 50 pelaajat, jotka eivät ole ottaneet vastaan pro-korotusta, pelaavat 13 kierrosta. Näiden kierrosten jälkeen parhaille 20 pelaajalle tarjotaan mahdollisuutta korotukseen 1 dan ammattilaiseksi ja parhaat 50 pelaajaa saavat oikeuden osallistua seuraavan vuoden karsintaturnauksen viimeiseen vaiheeseen.

Naisten turnaus#

Naisten turnauksen osallistujamäärää ei ole rajoitettu ja ainoa vaatimus osallistumiselle sopivan iän lisäksi on vähintään 5 danin amatööriluokitus. Vuonna 2015 osallistujia oli 101. Naiset pelaavat 13 kierroksen karsintaturnauksen, jonka päätyttyä parhaat 5 pelaajaa korotetaan ammattilaiseksi.

Muut turnaukset#

Joidenkin arvostettujen amatööriturnausten, kuten the Evening Paper Cupin, voittaja voi myös anoa korotusta ammattilaiseksi ollessaan korkeintaan 25-vuotias.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)