IRC-kanava #go.fi on IRCnet-verkossa asustava kanava, jossa huitelee jos minkäkinmoisia kummajaisia. Joskus kanavalla puhutaan myös go:sta. Myös tämä Wiki on syntynyt #go.fi:n jorinoiden pohjalta.

Kanavalla roikkuu joskus botti nimeltä Sente, jolle voi mm. opettaa omat tietonsa: /msg Sente learn <termi> = <selitys>.

Miten luet go.fi:n otsikkoriviä?#

Otsikkorivillä (topic) tyypillisesti luetellaan tulevat turnaukset ja meneillään olevien turnausten (kuten WAGC:n) suomalaisten pistetilanne. Esimerkki alla:

 http://www.suomigo.net | Päivölä 16-18.7, ilmo@wiki | PoGon kesä 30.7-1.8.
 ^            ^              ^
 |            |              + PoGon turnaus
 |            + Kesäleirin pvm ja ohjeet
 + hyvä urli

Goota useammin kanavalla harrastetaan mitä kummallisimpia sanaleikkejä.

Kanavan säännöt perusteluineen#

 1. Oikea nimi näkyviin. IRC:ssä on sille varattu kenttä, joka löytyy yleensä nimellä "realname". Todellisessakin maailmassa on kohteliasta esittäytyä.
 2. Älä flameta, auo päätäsi muille turhaan, tai ole muuten häiriöksi. Se on tyhmää ja sillä saa vain ikävän maineen.
 3. Värit, lihavoinnit ym. roskan voi pitää poissa - ne eivät paranna keskustelua yhtään.
 4. Merkistöistä on turha puhua, samasta syystä.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)