Siltä varalta, että joku hassu jo hiukan japania osaava on kiinnostunut Go:hon liittyvästä japanista.

Kommentteja seuraaviin olisi ihan kiva saada:

 • Kiinnostaako tällainen ketään? (veikkaan, että ei, mutta kysynpä kuitenkin)
 • Mitä tekijänoikeuslaki sanoo siitä, että tekee kokoelman lainauksia sieltä täältä ja selittää niitä? Onko se OK, jos ei ole montaa samasta teoksesta? Entäs diagrammit? Sekvensseihin ei sinänsä taida mitään tekijänoikeuksia olla ja lyhyet lainaukset ovat käsittääkseni edelleen sallittuja, mutta..?
 • Kiinnostaa minua ainakin. Voisit kirjoittaa hieman japaninkielisistä go-www-sivuista, jos tunnet niitä. -- Pekka

En tämän enempää ajatellut tähän lisäillä, elleivät nuo kaksi asiaa selviä, ja jos lain kanssa on ongelma niin tämä lentänee wikistä kuuseen nopeammin kuin 30 kyu murskaantuu dan-setää vastaan :-)

Seuraavaksi lainauksia ja niiden selityksiä. Eivät välttämättä ole ihan alkuperäisessä asussaan esim. siirtojen numeroinnin kohdalta.


+---------
|9...1....
|.OOO#.3..
|.O##O...,
|5#7.2....
|..#6.....
|.48......
|.........
|.........
|..,.....,
Dia: 黒攻合勝ち
黒1と下がって隅の白をおびやかすのも強い手で、5に下がることにより白の眼形は失われる。

Lähde: 囲碁大辞典

Suora käännös: Nurkan valkean uhkaaminen laskeutumalla musta 1:llä on myös vahva siirto ja 5:een laskeutumisesta seuraa, että valkealta menee silmämuoto.

Kommentti: Eipä ole tästäkään tekstistä juuri hyötyä, diagrammi kertoo kaiken :-)

Babblefish: "Going down with black 1, by the hand whose also it is strong to threaten the white in corner, eye shape of white is lost by going down to 5."

Yahoo: "White eyes form is lost by it falling down to 5 by a strong hand I withdraw with black 1, and to threaten white of a corner."


Sanastoa#

 • 黒(くろ)musta
 • 攻合(せめあい)semeai
 • 勝(か)つ voittaa
 • 下(さ)がる laskeutua
 • 隅(すみ)nurkka
 • おびやかす uhata
 • 強(つよ)い vahva
 • 手(て)siirto ("käsi")
 • 眼形(がんけい)silmämuoto
 • 失う(うしなう)menettää

Osien käännöksiä#

 • 黒攻合勝ち Musta voittaa semeain
 • 隅の白をおびやかす Uhata nurkan valkeaa
 • 隅の白をおびやかすの Nurkan valkean uhkaaminen
 • 黒1と下がる Laskeutua musta 1:llä
 • 黒1と下がって Laskeutuen musta 1:llä
 • 黒1と下がって隅の白をおびやかすの Nurkan valkean uhkaaminen laskeutumalla musta 1:llä
 • …も強い手だ … on myös vahva siirto
 • 黒1と下がって隅の白をおびやかすのも強い手で、Nurkan valkean uhkaaminen laskeutumalla musta 1:llä on myös vahva siirto ja
 • 5に下がる Laskeutua 5:een
 • 5に下がること Se, että laskeutuu 5:een
 • 5に下がることにより Seuraten siitä, että laskeutuu 5:een
 • 白の眼形は失われる Valkean silmämuoto menetetään
 • 5に下がることにより白の眼形は失われる 5:een laskeutumisesta seuraa, että valkealta menee silmämuoto

Koko käännös#

黒1と下がって隅の白をおびやかすのも強い手で、5に下がることにより白の眼形は失われる。

Nurkan valkean uhkaaminen laskeutumalla musta 1:llä on myös vahva siirto ja 5:een laskeutumisesta seuraa, että valkealta menee silmämuoto.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)