Go-kongressin organisaatio#

Go-kongressi 2010 lähestyy, ja järjestäjäporukka tarvitsee lisää vapaaehtoisia joukkoonsa. Tällä sivulla käsitellään go-kongressin järjestäjien organisointia ja kerrotaan erilaisista go-kongressin tehtävistä, jotka kaipaavat järjestäjiä.

Go-kongressin yleiset tehtävät#

Arviolta noin kolme neljäsosaa go-kongressin järjestelytehtävistä on yleistä avustamista ja opastamista, josta selviää terveellä järjellä ja reippaalla asenteella. Tällaiset tehtävät vaativat lähinnä aikaa eli niitä voi tehdä kuka tahansa, joka tulee kongressipaikalle eikä juuri sillä hetkellä ole kiinni peleissä tai muussa ohjelmassa.

Suurimmat yksittäiset avustustehtävät ovat turnauksissa avustaminen, infopöydällä päivystäminen ja kongressipaikan rakentaminen ja purkaminen. Kaikkiin tarvitaan runsaasti työvoimaa ja toivotaan, että gon pelaajat kaikkialta Suomesta auttaisivat kongressin järjestelyissä. Suurin osa tehtävistä on varsin kevyitä ja sosiaalisia, joten myös järjestäjät voivat hyvin nauttia kongressitunnelmasta ja hyvästä talkoohengestä. :)

Jos yleiset tehtävät kuulostavat kiinnostavilta ja mahdollisilta, niin tässä vaiheessa on hyvä ilmoittaa go-kongressin muille järjestäjille yhteystietonsa ja joitain muita tietoja. Tätä varten on avattu järjestäjien ilmoittautuminen. Kun kongressi lähestyy ja suunnitelmat tarkentuvat, kaikkiin otetaan erikseen yhteyttä ja keskustellaan tarkemmin tehtävistä. Tässä yhteydessä luonnollisesti varmistetaan, etteivät tehtävät mene sellaisen ohjelman päälle, johon ehdottomasti haluaa osallistua.

Järjestäjien ilmoittautuminen

Järjestäjien alennukset

Go-kongressin erityistehtävät ja vastuualueet#

Kongressin järjestäjiin tarvitaan joillekin osa-alueille järjestäjiä, joilla on erityistä osaamista tai kokemusta ja myös järjestäjiä, jotka ovat valmiita ottamaan vastuuta jostakin isosta osa-alueesta.

Jos jokin tehtävistä kiinnostaa, niin ota yhteys työvoimakoordinaattori Janne Nikulaan, janne.nikula@iki.fi tai 050 341 4050.

Go-kongressin organisaation vastuutehtävien kuvauksia ja nykyistä jakoa ylläpidetään järjestäjien foorumilla:
Go-kongressin organisaatio

Organisaation katselu vaatii lukuoikeudet foorumille.

Lisätietoa#

Lisätietoa voi kysellä esimerkiksi go-kongressin järjestäjien foorumilla tai irkissä kanavalla #egc2010. Foorumille voi rekisteröityä kuka tahansa kongressista kiinnostunut. Lukuoikeuksien saaminen vaatii foorumin ylläpidon hyväksynnän, joten siinä saattaa kestää päivän tai kahden verran, mutta lähtökohtaisesti kaikki saavat oikeudet.

Irkkikanavalla #egc2010 järjestetään joka torstaina klo 20 kongressin kokous, jossa selvitellään kongressin organisointia eri järjestäjien kesken ja ratkotaan ajankohtaisia ongelmia.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)