+----8-#10O-##
|.O#632#OOOO|
|.#.#41#O#11OO
|.....5O#####
|.#....OO#OOO
|#O.O.O7####|
|##OOO.OOOOO#
|OO####...9##
|.O#O#.....OO
|OO#.##.#O.O|
|##O##O##O#.O
|#OOOOO#.#OO|
+------##O--+
Dia: Musta kuolee

Jos valkea pääsee pelaamaan siirron 1, oikean ylänurkan ryhmä saa yhden vapauden lisää ja näin ollen tappaa mustan nurkkaryhmän. Mustan pitää siis estää tämä.


+------#7O-##
|.O#.53#OOOO|
|.#.#42#O#.OO
|.....1O#####
|.#....OO#OOO
|TO.O.O6####|
|TTOOO.OOOOO#
|OO####....##
|.O#O#.....OO
|OO#.##.#O.O|
|##O##O##O#.O
|#OOOOO#.#OO|
+------##O--+
Dia: Mustan paras aloitus?

Mustan siirto 1 näyttäisi antaen eniten tukea kolmelle merkitylle kivelle (käynee ilmi vielä myöhemmin), ja samalla mahdollistaa vapauden poistamisen ylänurkan valkealta ryhmältä. Siirrot 2-3-4-5 näyttävät hyvältä vaihdolta valkealle, mutta voi olla että ne on parempi jättää ko-uhiksi, sillä mustan leikkaus kiven 6 kohdalla täytyy joka tapauksessa estää.


+------##O-##
|.O#.###OOOO|
|.#.#OO#O#.OO
|.....#O#####
|.#....OO#OOO
|#O.O.OO####|
|##OOO.OOOOO#
|OO####....##
|.O#O#.1.a.OO
|OO#.##.#O.O|
|##O##O##O#.O
|#OOOOO#.#OO|
+------##O--+
Dia: Valkean hyökkäys

Tässä vaiheessa menee kimurantiksi. Valkean 1 laittaa mustan alaryhmän ongelmiin, mutta mustan a näyttää lupaavalta keinolta panna hanttiin. Liekö se mustan paras puolustus? Ko näyttää väistämättömältä.

+------##O-##
|.O#...#OOOO|
|.#.#.a#O#.OO
|.....#O#####
|.#....OO#OOO
|#O.O.OO####|
|##OOO.OOOOO#
|OO####....##
|.O#O#.1...OO
|OO#.##.#O.O|
|##O##O##O#.O
|#OOOOO#.#OO|
+------##O--+
Dia: Valkean hyökkäys, var 1

Valkea voi näin saada kolme ko-uhkaa a:stä alkaen.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)