Käykääpä Ryanairin sivuilla. Aika halpaa vai mitä? Esimerkiksi Tampereelta Lontooseen (Stansted) 30 eurolla ja Frankfurtiin (Hahn) 16 eurolla. Keski-Euroopassa Ryanair lentää vielä halvemmalla. Lontoosta tai Frankfurtista vaativat yöpymisen, koska saapuminen Tampereelta on liian myöhään. Esimerkiksi matka Tampere-Rooma-Tampere maksavaa silti kokonaisuudessaan noin kolmasosan siitä, mitä tavallisilla lentoyhtiöillä.

Tampereen ja Pohjois-Suomen, siis myös Oulun, välillä aloittaa lokakuun lopusta lentoyhtiö Söder Airlines.

Halvoilla lennoilla on merkittäviä vaikutuksia go-turismiin Euroopassa. Suomesta on monta kertaa halvempaa matkustaa ulkomaalaisiin turnauksiin kuin ennen ja toisin päin. Myös ulkomaalaisten vahvojen pelaajien matkojen sponsorointi on nyt halvempaa kuin koskaan ennen.

-- Markku Jantunen, 15.1. 2004

Saas nähdä miten tuossa yrityssaneerauksessa käy. "Flying Finn hakee yrityssaneeraukseen"

-- Jari Koivikko, 15.1.2004

Flyikkarin lennot Lontooseen loppuvat tällä viikolla :-(

-- Antti H, 15.1.2004

Flying Finn on tehnyt konkurssihakemuksen.

-- Markku, 11.2. 2004

IS: "Yhdellä koneella lentänyt tamperelainen lentoyhtiö Söder Airlines on ilmoittanut keskeyttävänsä toimintansa toistaiseksi."

-- Vesa, 4.5.2004

Blue1 lentää eri paikkoihin halvalla Blue1

-- Kimmo, 13.06.2004

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)