Lupasin vuosikokouksen aikaan edistää T-paitojen tilausta, joten tässä mennään. -Tuukka 31.3.2014

Hayashin T-paidat tilataan loppukeväästä 2014, mikäli sitä ennen pidettävä kilpailu painatuskuvasta tuottaa hyvän lopputuloksen. Nyt on siis vielä liian varhaista askarrella alle nimeään mihinkään tilauslistaan. Askarteluinto kannattaakin sen sijaan suunnata paidan painokuvan tuottamiseen. Aikaa tähän on ma 5.5.2014 asti, tuolloin peli-illassa katsastetaan kilpailun sato ja valitaan läsnäolijoiden voimin käytettävä painokuva.

Vinkkejä:

 • Kuvan koossa kannattaa huomioida normaalin T-paidan koko. Lopullisen painojäljen koko on karkeasti jossain A4 ja A5 paperiarkkien välillä. Tässä koossa kuva-aiheen ja mahdollisen tekstin tulisi olla luettavissa ja näyttää hyviltä.
 • Suosittelen, vaan en pakota, harkitsemaan yksivärisiä painokuvia (Siis niin että paita on yhtä väriä ja kuva-aihe toista). Kestävät paremmin kuin valokuvat tms. pesuja, näyttävät usein myös paremmilta, lienevät myös halvempia painaa.

Jos kuva-aihe on paperilla, voin hoitaa skannaamisen ja jälkikäsittelyn jos saat paperin minulle (Tuukka Muroke) esim. peli-illassa. Jos kuva-aihe on sähköisessä muodossa, pistä vaikka mailia edellämainitulle henkilölle: etunimi.sukunimi@iki.fi

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)