Vuonna 2014 loppiainen eli 6.1. on maanantaina. Olisi siis mahdollista pelata Helsingin mestaruudesta kolmipäiväinen turnaus, jossa olisi yhdeksän kierrosta ja kymmenen pelaajaa. Vaihtoehtona on tänäkin vuonna pelattu seitsemän kierroksen ja kahdeksan pelaajan turnaus. Jos riittävästi vahvoja pelaajia on kiinnostunut kolmipäiväisestä versiosta, pyrin järjestämään sellaisen. Kyselyyn kannattaa vastata Arto Heikkisen ja vahvempien pääkaupunkiseudun pelaajien. Vastaaminen parantaa mahdollisuuksia tulla kutsutuksi turnaukseen. Sarakkeeseen "Muu" voi tehdä merkinnän, jos halua ehdottaa ajallisesti pidempää tai laajempaa sarjaa.

NimiLuokitus4.-6.1.(3pv)11.-12.1.(2pv)Muu
Matti Siivola5 dan ok ok
Arto Heikkinen2 danokok
Juri Kuronen 5 dan, HM * ok *: Annan ääneni 2pv-optiolle, mutta 3pv-optio käy jos enemmistö sitä suosii.

Turnaus pelataan kaksipäiväisenä. Osallistujat, merkitkää miten ajankohdat sopivat! Jos kumpikaan viikonloppu ei sovi, voi turnauksesta jäädä pois. Ne, jotka ovat saaneet kutsun, mutta ovat kieltäytyneet voivat ilmoittautua listan jatkoksi.
NimiLuokitus1.-2.2.8.-9.2.
1 Juri Kuronen 6 dan ok ok
2Javier Savolainen 5 dan
3Matti Siivola 5 dan okok
4 Juuso Nyyssönen 5 dan ok ok
5 Vesa Laatikainen 5 dan ok ok
6 Mikko Siukola 4 dan ok ok
7 Antti Holappa 4 dan ok ok
8 Yang Bean 4 dan ok ok

Varalista#

NimiLuokitus1.-2.2.8.-9.2.
9 Arto Heikkinen 2 dan ok ok
10
11
12

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)