Click the "In English" tab above to see the info in English!

Helsinki Casual 4.2.2023 #

Helsinki Casual on Helsingissä helmikuussa pelattava turnaus. Turnauksessa pelataan kolme kierrosta McMahon-systeemillä. Turnauksessa pelataan tasoituspelejä ja tasoitus on MMS pisteiden erotus -1. Turnauksessa on myös huippuryhmä joiden MMS pisteet asetetaan ensimmäisellä kierroksella samaan arvoon. Muiden pelaajien MMS pisteet asetetaan luokituksen mukaisesti. Huippuryhmän tarkoituksena ei kuitenkaan ole selvittää varsinaista voittajaa turnaukselle, sillä kierroksia pelataan vain kolme. Tarkoituksena on järjestää mukava ja rento turnaus, joka sopii kaikentasoisille pelaajille. Kaikki ovat tervetulleita pelaamaan!

Ilmoittautuminen

Tulokset

Turnauksen säännöt #

 • Kolmen kierroksen McMahon-turnaus
 • Japanilaiset säännöt ja EGF-turnaussännöt
 • Huippuryhmä n. 8-16 henkeä - päätetään ilmoittautumisten perusteella
 • Tasoitukset McMahon-pisteiden ero - 1
 • Ei vertailulukuja. Tasapisteet ovat tasasijoja.
 • EGF C-luokan turnaus
 • Alkuaika 30 minuuttia
 • Joka siirrosta 15 sekuntia lisää (Fischer)
 • Komi 6,5 pistettä, tasoituspeleissä 0,5 pistettä

Pelaaminen on kaikilla kierroksilla vapaata, eli kierroksia voi jättää väliin, jos siltä tuntuu. Jos aiot jättää kierroksia väliin, ilmoita siitä turnausjärjestäjille riittävän ajoissa!

Turnauspaikka #

Turnaus pelataan Helsingissä. Pelipaikan katuosoite on Mechelininkatu 3 D, −1. kerros. Pelipaikka Googlen kartalla.

Helsingin rautatieasema on noin 1,5 kilometrin ja Kampin keskus noin 750 metrin päässä turnauspaikalta, joten turnaukseen pääsee kätevästi junalla ja bussilla.

Terveysturvallisuus #

Turnauksen järjestelyissä noudatetaan THLn ja HYYn kulloinkin voimassa olevia suosituksia. Ethän tule turnaukseen mikäli sinulla on Covid-19 oireita!

Osallistumismaksut #

 • Ennakkoilmoittautuneet 5 euroa
 • Jälki-ilmoittautuneet 10 euroa
 • 10 kyut ja heikommat 0 euroa

Ennakkoilmoittautuminen tarkoittaa sitä, että on kirjoittanut tietonsa turnauksen ilmoittautumissivulle viimeistään turnausta edeltävänä perjantaina klo 20:00. Myös ennakkoilmoittautujien pitää ilmoittautua turnausaamuna.

Palkinnot #

Kaikki turnauksessa kolme peliä voittaneet saavat 10 euroa.

Turnauksen aikataulu #

Lauantai 4.2.
10:15Ilmoittautuminen alkaa
10:45Ilmoittautuminen päättyy
11:00Ensimmäinen kierros
13:00Lounastauko
14:00Toinen kierros
16:30Kolmas kierros
n. 18:30Palkintojen jako

Yhteystiedot #

Mikko Ahvenniemi, 050 kolme seitsemän yhdeksän 6255

Helsinki Casual 4. February 2023 #

Helsinki Casual is a tournament in the centre of Helsinki in February. The tournament will be played with McMahon system and it lasts three rounds. Games are played with full handicap based on the difference in McMahon points. Thanks to the tournament's very relaxed nature and very generous handicap system Helsinki Casual fits players of all levels. Everyone is welcome to play in Helsinki Casual!

Registration

Tournament rules #

 • Three rounds McMahon tournament
 • Japanese rules and EGF tournament rules
 • Top group size will be approximately 8-16 people based on registrations
 • Handicap stones are used if players' MMS difference is two or greater. Handicap will be the MMS difference - 1.
 • No tie breakers. Equal MMS points are equal standings. e.g. Players with 3 wins are tied.
 • EGF C-class tournament.
 • Basic time 30 minutes
 • For every move, time is incremented by 15 seconds. (Fischer)
 • Komi 6,5 points, in handicap games 0,5 points

Players are free to skip as many rounds as they want to. If you want to skip rounds, please notify the organisers well in advance!

Tournament venue #

The street address for the tournament venue is Mechelininkatu 3 D, basement (−1) floor. The tournament venue on Google Maps.

The Helsinki central railway station is around 1.5 kilometres and the Kamppi bus terminal around 750 meters away from the tournament venue.

Health safety #

Tournament will be organised taking into account the regulations and recommendations by the authorities in effect at the time of the tournament. Do not enter the tournament if you are suffering from Covid-19 symptoms!

Participation fees #

 • Pre-registered players 5 euros
 • Late registration fee 10 euros
 • 20 kyu and higher 0 euros

Pre-registration ends on Friday preceding to the tournament at eight o'clock in the evening. So if you want to pay the reduced participation fee, write your information on the registration page before this deadline. Pre-registered players are required to attend the registration on Saturday morning.

Prizes #

All of the players that manage to win three games will receive 10 euros.

Tournament schedule #

Saturday 4th of February
10:15Registration begins
10:45Registration ends
11:001st round
13:00Lunch break
14:002nd round
16:303rd round
approximately 18:30Prize giving ceremony

Contact information #

Tournament Director: Mikko Ahvenniemi, 050 three seven nine 6255.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)