Parannusehdotukset ovat tervetulleita

Sävel: Ievan polkka
Sanat: Annika; kiitos ideasta Vesalle ja suuresta avusta Mikael Runoselle, Santtu Pajukannalle, Juho Heikkiselle sekä Valtteri Huttuselle

Ievan go

Nuapurista kuulu se blitzin tahti,
sormeni kärkii kutkutti.
Ievan äiti se tyttöösä vahti
vaan kyllähän Ieva sen jutkutti,
sillä ei meitä silloin josekit haittaa
kun myö pellaamme laiasta laitaan.
Semedori byo-yomi sente-gote iso yose
nilikit tipput hilijalleen

Ievan peli oli rähmäsellää
ja ilimasta onnee toevottiin.
Peä oli kipiänä jokkaisella
ja kello se vinku ja voevotti.
Mut ei tätä poikoo huonuus haittaa
peli ko o paskoo laiasta laitaan.
Semedori byo-yomi sente-gote iso yose
nilikit tipput hilijalleen

Ievan äiti se kammarissa
shakkia lauvvalla huiluutti,
kun tämä poeka naapurissa
ämmän tyttöä huijjuutti.
Eikä tätä poikoo tesujit haittaa
muo’ot ko laskoo laiasta laitaan.
Semedori byo-yomi sente-gote iso yose
nilikit tipput hilijalleen

Peli oli lystiä koiton jäläkeen,
sain minä ryhmät kytkyyseen.
Kottiin ko mäntii ni ämmä se riitelj
ja Ieva jo alako nyyhkyytteek.
Minä sanon Ievalle mitäpä se haittaa
pelaahamme vielähi laiasta laitaa.
Semedori byo-yomi sente-gote iso yose
nilikit tipput hilijalleen

Muorille sanon jotta tukkee suusi,
en ruppee sun shakkias tahkoomaa.
Terveenä peäset ku korjoot luusi
ja määt siitä kunkkujas tappoomaa.
Eikä tätä poikoo muorit haittaa
ko nilikkejä huhkii laiasta laitaan.
Semedori byo-yomi sente-gote iso yose
nilikit tipput hilijalleen

Sen minä sanon: gota purra pittää,
ei sitä niin voan nielasta.
Suat männä ite vaikka mölökkyä niittään
vaan minä en luovu Ievasta,
sillä ei tätä poikoo tasotus haittaa
sillon ko pellaa laiasta laitaan.
Semedori byo-yomi sente-gote iso yose
nilikit tipput hilijalleen

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)