http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Player_Card.php?&key=15333395|pagename|pagename

KOROTUKSET:#

Pvm Luokitus Korottaja
19.3.2009 6k Pekka Keipi 2k
21.2.2010 5k Pekka Keipi 1k (Arto Heikkinen oli samaa mieltä)
7.3.2010 4k Pekka Keipi 1k
8.8.2010 2k Pekka Keipi 1d ja Joonas Järvi 1d
6.12.2010 1k Antti Törmänen 6d

Käsittämättömiä tarinoita matkan varrelta
#

5.12.2010 Pelasinpas tässä bonuksen päätyttyä Kelomäen Joukon kanssa yhden pelin goota. Hassua tässä oli se, Jouko(3d) otti 6 handi kiveä ja minä(2k) pelasin valkoisilla. Olin kuolemassa ihan joka paikassa, mutta sitten jonkun fortunan kautta Jouko kuolikin 35:llä kivellä... Tämän jälkeen invasioin Joukon kahteen nurkkaan, joista toinen invaasio kuoli ja toinen eli pienenä.. Valkea voitti 14 pistettä.. WTF! ÖF KÖÖRS molemmat oli maistanut olutta.. Ja tämänkö takia korotus O.o öö :D
Kirjan Nimi Lainassa
Graded go problems for beginners vol 1
Graded go problems for beginners vol 2
Dictionary of basic joseki 1
Dictionary of basic joseki 2
Cho Hun Hyun's lectures at the opening
Fundamental principles of go Erkkilä
Come up to shodan Erkkilä
Making good shape
After joseki
Dictionary of basic tesuji I
Dictionary of basic tesuji II
Dictionary of basic tesuji III
Dictionary of basic tesuji IV
21st Century New Openings
21st Century New Openings, Volume 2
This is haengma
The Master Of Haengma
The Nihon Ki-in Handbook of Proverbs
The Nihon Ki-in Handbook of Fuseki
The Nihon Ki-in Handbook of Star Point Joseki
INVINCIBLE Atte
Punishing and correcting joseki mistakes

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
sgf
jsm1.12 jani-vesa.sgf 1.6 kB 1 22-Apr-2012 18:51 Jani Johansson jsm2012 jani-vesa
sgf
jsm2.12 jani anttoni.sgf 2.1 kB 1 22-Apr-2012 18:52 Jani Johansson jsm2012 jani-anttoni
sgf
jsm3.12 jani-teemu.sgf 1.1 kB 1 22-Apr-2012 18:52 Jani Johansson jsm2012 jani-teemu
sgf
jsm4.12 jani-valtteri.sgf 0.9 kB 1 22-Apr-2012 18:52 Jani Johansson jsm2012 jani-valtteri
sgf
jsm5.12 jani-jari.sgf 1.4 kB 1 22-Apr-2012 18:52 Jani Johansson jsm2012 jani-jari

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)