Jannen analyysi go-liiton toiminnasta#

1 Johdanto#

Lähdin go-liiton vuoden 2009 hallitukseen varapuheenjohtajaksi ilman, että minulla oli minkäänlaista kunnollista kokonaiskuvaa go-liiton toiminnasta. Pöytäkirjat olivat kyllä julkisia ja sekalaista tietoa oli siellä täällä, mutta kokonaiskuvan selvittämiseen meni itselläni kohtalaisen paljon aikaa ja vaivaa. Toimintakertomusten ja muun julkisen materiaalin hyödyntämistä myös jonkin verran haittasi se, että tällainen materiaali on usein hieman liian myönteistä ja ympäripyöreää. Tämä kirjoitus perustuu kahden vuoden hallitustyöskentelyyn go-liitossa sinä aikana, kun Euroopan go-kongressin järjestäminen oli go-liiton painavin asia.

Tämän kirjoituksen tarkoituksena on

 • antaa kokonaiskuva go-liiton todellisesta toiminnasta,
 • auttaa uusien aktiivien perehtymistä go-liiton toimintaan,
 • auttaa strategisten muutosten valmistelua ja toteutusta,
 • selvittää tavalliselle gon pelaajalle, mitä se go-liitto oikein tekee ja
 • olla OpenOfficen oletusasetuksilla korkeintaan kaksi A4-sivua pitkä.

2 Viralliset kansainväliset yhteydet#

Kansainvälisen go-maailman virallisella puolella käytännössä kaikki toiminta hoidetaan kansallisten go-liittojen kautta. Kansalliset go-liitot muodostavat usein vielä isompia kansainvälisiä liittoja, joiden kautta koordinoidaan maanosan tai koko maailman go-toimintaa. Hieman kärjistäen kansainvälisesti yksittäisiä gon pelaajia tai go-kerhoja ei virallisesti ole olemassa – on vain kansallisten liittojen jäseniä ja edustajia. Jokainen kansallinen liitto saa järjestää sisäiset asiansa täysin miten tahtoo, mutta kansainvälisesti maan esiintyy aina yhden kansallisen yhdistyksen kautta.

 • Jäsenyys EGF:ssä (Eurooppa), IGF:ssä (maailma) ja WPGA:ssa (pari-go)
 • Sponsoroidut edustusmatkat Aasian ja Euroopan amatööriturnauksiin
 • Osallistuminen EGF:n päätöksentekoon vuosikokouksessa ja luottamustehtävissä
 • Pohjoismainen yhteistyö
 • Eurooppalaisten arvoturnausten hankkiminen Suomeen
  • Ing Cup Helsingissä 2000
  • Opiskelija-EM Helsingissä 2005
  • Euroopan go-kongressi Tampereella 2010
  • Sponsoroitujen turnaussarjojen osakilpailuja Helsingissä ja Tampereella

3 Virallinen go-yhteisön edustus#

Go-yhteisön virallinen edustaminen ja viestintä ulkopuolisen maailman kautta pitää aika ajoin hoitaa virallisen yhdistyksen kautta. Välillä kyse on juridisista seikoista, välillä kyse on uskottavuudesta ja välillä vain siitä, että yksi kansallinen yhdistys on helpoin tapa ottaa gon pelaajiin yhteyttä.

 • Viisumikutsut esimerkiksi venäläisille ja kiinalaisille
 • Suosituskirjeiden kirjoittaminen suomalaisille go-opiskelijoille
 • Median yhteydenottojen hoitaminen, esimerkiksi HGK:n peli-ilta Ylen japanin alkeiskurssin tv-ohjelmaan
 • Julkinen sähköpostilaatikko, jossa vastataan melkein mihin vaan, esimerkiksi "missä turkulaiset pelaavat gota?" tai "voiko pääkaupunkiseudulla ostaa gon alkeisopetusta?"

4 Suomen go-toiminnan koordinointi#

Kun kerhot hoitavat paikallista toimintaa, niin go-liitto hoitaa useita koko maata koskevia toimintamuotoja. Nämä asiat ovat go-yhteisön sisäisiä asioita, joista voidaan päättää täysin vapaasti ja osin siitä syystä juuri näistä asioista on perinteisesti riidelty eniten. Usein toimintaa ainoastaan koordinoidaan kansallisesti ja kerhot tekevät varsinaiset käytännön järjestelyt paikallistasolla.

 • Luokitusjärjestelmä
 • Kaikki eri SM-kisat ja Korean Ambassador's Cup
 • Turnaustulosten lähetys gor-laskentaan
 • Yhteisten matkaporukoiden ja maajoukkueiden kokoaminen

5 Projektien järjestäminen#

Kaikkien edellä mainittujen toimintamuotojen lisäksi go-liitto on toki ihan tavallinen yhdistys, joka voi periaatteessa tehdä lähes mitä tahansa. Erilaiset projektit ovat yleensä lyhytkestoisia ja niiden järjestämisestä päätetään aina joka kerta erikseen. Monella projektilla on joitain koko maata koskevia piirteitä, mutta go-liitto voi järjestää myös paikallista toimintaa.

 • Euroopan go-kongressi Tampereella 2010
 • Kesäleirejä lapsille ja aikuisille
 • Huoltojoukkoja nuorten EM-kisoihin
 • Gon esittelytilaisuuksia
 • Aasialaisten go-opettajien kiertueita Suomessa

6 Yhdistyksen hallinto#

Lähes kaikki go-liiton toiminta vaatii aina taustalle jonkinlaista hallintoa. Eri luottamustoimissa olevien henkilöiden pitää kommunikoida keskenään aika paljon. Erimielisyydet ja kiistat on pystyttävä ratkaisemaan. Toiminnan on oltava pitkäjänteistä ja uusien aktiivien pitää usein jatkaa vanhojen aktiivien työtä.

 • Kokoukset
 • Pöytäkirjat
 • Tilit ja muut talousasiat
 • Tiedotus

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)