Olen 27 vuotias matematiikan opiskelija Helsingin Yliopistossa.

Ensi kosketukseni Go:n tapahtui vuonna 2001. Aktiivinen pelaaminen oikeastaan alkoi kuitenkin vasta 2002. En ole nyt pelannut go:ta enää muutamaan vuoteen.

Muita harrastuksiani ovat

 • Linux
 • Romaanien lukeminen. Yleensä fantasia ja scifi romaaneja. Viime aikoina lähinnä japaniksi ja englanniksi.
 • Ohjelmointi. Kielenä käytän nykyään lähinnä pythonia. Haskell on opiskelun alla.
 • Japanin kielen opiskelu

Ne harvat ohjelmat mitä olen päättänyt jaella julkisesti löytyvät osoitteesta http://ril.endoftheinternet.org/~jojkaart/


Minut yleensä löytää ircistä nimellä Jiten. Irc-verkot joista minut löytää ovat IRCNet, quakenet ja freenode. Päätin päivittää tietoni tänne, koska tämä on nimelläni ensimmäinen osuma googlella.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)