Aiomme esittää Euroopan Go-liitolle, että Suomi saisi järjestettäväksi joukkue EM -turnauksen kesällä 2005. Anomus pitäisi esittää EGF:lle viimeistään toukokuun lopussa, että se saataisiin käsittelyyn EGF:n kokooukseen heinäkuun lopulla. Tapana on ollut, että järjestäjä kustantaa majoituksen joukkueille, mutta sponsorirahaakin on jo luvassa 1500 euroa.

Onko hankkeeseen kiinnostusta?

-- Matti 1.4.2004

Onko tilaisuuden yhteyteen jo kaavailtu jotain sivuturnausta?

-- Jaakko 1.4.2004

Mahdollisuuksien mukaan järjestetään sivuturnaus.

-- Matti 1.4.2004

Sivuturnauksessa voisi pelata vaikkapa kolmihenkisiä joukkueita. Lisäksi voisi järjestää ystävyysottelun EM-joukkeiden ja sivuturnauksen pelaajien välillä.

-- Matti 2.4.2004

EM-turnaus on mielestäni kova juttu sinänsä, mutta myös mainio tapa markkinoida "tulevaa" kongressiamme ja miksei muitakin isoja suomalaisia turnauksia koville eurooppalaisille dan-pelaajille. Jos asiat organisoidaan hyvin ja puitteet ovat kunnossa, kynnys lähteä Suomeen madaltuu. Minimibudjetilla (halvin maja- ja pelipaikka) ei siis mielestäni leikkiin kannata ryhtyä.

-- Jaakko 3.4.2004

1500 euroa on aika pieni raha osallistujien majoitusta varten, jos osallistujia on yli 30 ja öitä enemmän kuin yksi.

-- Markku 6.9. 2004

Turnaus myönnettiin Venäjälle, joten keskustelua ei kannata tällä erää jatkaa.

-- Matti 13.9.2004

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)