Onko Joukkue-SM:n avoimen sarjan systeemi selvillä? Itse pyydän joka tapauksessa, että kun ilmoittautumisen jälkeen joukkueiden määrä on sataprosenttisen varmasti tiedossa, käydään avoimen sarjan säännöt vielä tarkasti läpi - siis kaikki vertailu- ja vapaakierrossäännöt viimeiseen pykälään asti, jotta mikään ei varmasti jää epäselväksi. Viime vuoden kokemuksien perusteella sarjat ovat todella tiukkoja ja ratkaisut saattavat hyvinkin perustua erittäin pieniin eroihin erilaisissa tiebreaker-järjestelmissä. -Janne Nikula, 7.4.2008

Go-liiton hallitus on nyt työstänyt avoimen ryhmän turnausjärjestelmän, jota käytetään vuoden 2008 Joukkue-SM:ssä ja mahdollisin korjauksin myös seuraavina vuosina. Avoimen ryhmän turnausjärjestelmä on liitetty Joukkue-SM-systeemin kuvaukseen Hallituksen tiedotuksissa, suora linkki http://www.gowrite.net/forum/viewtopic.php?f=8&t=337&start=3. Kiitokset Jannelle hyvin ajoitetusta kysymyksestä.

-- Vesa Laatikainen, Suomen go-liiton tiedottaja 15.5.2008

Moi! Oiskohan mahdollista lainata lautaa turnauspaikalta vapaa-aika käyttöön? Tuomme laudan takaisin lauantaina ja sunnuntaina sitten. Saavumme jo perjantaina, omat kivet on. -Javier ja Aleksi(Assu) , 15.4.2008

Ettekös Assu majoitu Paavolla? Mulla on tosin ainakin yksi Paavon kivilauta setti ja voinen palauttaa sen Paavolle. Tai saa varmaan muitakin lautoja, itse omistan pari. Pistäkää vaikka tekstiviestiä kun olette saapuneet niin järkätään. -KP 15.4.

Kuka on Paavo? kuka on KP ? Majoitun tutuilla. Mihin laitetaan tekstiviestiä ?) -Assu


Turnaussivulla pyydettin tuomaan lautoja. Liito on lainannut Tengenille Jyväskylään kolme lautaa ja kolmet kivet. Miksei niitä ole listattu välineisiin? --Matti 18.4.2008

Johtuiskohan siitä ettei ole tengenin omia ja liiton lainoja eroteltu vaan laskettu yhteen ? -- Gardan

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)