Keskustelu 2009 #

Avoimen Sm-systeemistä#

JoukkueSM2009

Nykyisessä avoimen systeemissä on havaittavissa ilmiötä jossa joukkueita ei ilmota luokitusten mukaan, joten avoimen sarjan rooli antaa edustuskerholle sarjapaikka on kummallinen. Vaikka tilanne on kummallinen, ei se kuitenkaan ole vältettävissä oleva, koska avoimeen sarjaan ei riitä toisistaan itsenäisiä kerhoja. Enkä pidä siitäkään ajatuksesta että meillä on joukkueina Kerho, Kerho 2, Kerho 3, Kerho 4, ad nauseam. Vaan parempi olisi niin että Liiton jäsenkerholla on enintään kaksi virallista edustusjoukkuetta ja muut avoimen sarjan osallistujajoukkueet sitten ovat irrallisia satelliitteja.

Satelliittijoukkueilla ei siis olisi sarjanousukelpoisuutta, koska virallisten edustusjoukkueiden määrä per kerho olisi rajoitettu kahteen. Tällöin ainakin päästäisiin eroon nykytilanteen kummallisuudesta, jossa avoimen sarjan tarkoitus jää epäselväksi, ja meillä olisi selkeät perusteet käsitellä sekajoukkueita ja ulkomaalaisvahvisteisia joukkueita, kuin myös satelliittijoukkueita (esim. Dango).

Jouni, 30.3.2009

Tämä "havaittu ilmiö" koskee ainoastaan YliGon joukkueita. En osaa nähdä, että YliGon nykyinen joukkuejako aiheuttaisi mitään todellisia ongelmia avoimen sarjan järjestelyiden tai tarkoituksen suhteen. Yleisesti toivoisin, että go-seurat hoitaisivat omat joukkuejakonsa itse eikä toisten go-seurojen joukkuejakoihin tarpeettomasti puututa. Ainakaan YliGolla tällainen puuttuminen tuskin herättää mitään kovin myönteistä vastakaikua.

-- Janne Nikula, 31.3.2009

Pointti olisi että viralliset edustusjoukkueet tulisi olla kerhon nimeämiä. Ja kerhoilla tulisi olla enintään kaksi virallista, kerhon nimeämää edustusjoukkuetta ja ainoastaan kerhon nimeämillä edustusjoukkueilla olisi SM-sarjakelpoisuus. Onko tämä sinusta huono ajatus? (Ilmeisesti on) Tarkoitus kuitenkin olisi tällä ainoastaan selkeyttää säännöt, jotka nykyisessä muodossaan ovat sekavat erityisesti käsiteltäessä ulkomaalaisvahvistuksia, sekajoukkueita ja kerhosta riippumattomia joukkueita. En siis puhunut mitenkään Yligoosta, vaan yleisellä tasolla.

Jouni, 31.3.2009

Ainoa kohta, joka on säännöistä epäselvää, on että mitä jos kaikki paikan SM-sarjassa voittaneen joukkueen pelaajat olisivat liiton jäseniä _suoraan_ eikä minkään kerhon kautta. Tämä on ainoa sääntöteknillisesti epäselvä kohta. Kaikissa muissa tapauksissa SM-paikka menee tiimin määrätylle jäsenkerholle. Muutoin voi Jouni varmasti pyytää tarkennusta säännöistä muilta niitä paremmin tajuavilta kun kerran sekavalta tuntuu.

-- Hiridur 31.3.2009

Aaha siellä on siis ihan oikeitakin puutteita säännöissä! Tarkoitin itse epäselvällä vain sitä että nykyisissä säännöissä on moraalisia porsaanreikiä, joskaan ei kovin todennäköisiä. Esimerkiksi jos joukkueessa on pelaajina Go Liiton jäsenpelaaja, kerhon X pelaaja ja ulkomaalainen, niin liiton jäsenkerhoksi arvotaan X ja jos tämä joukkue voittaa avoimen sarjan, niin kerho X nousee SM sarjaan vaikka kyseisen kerhon X pelaaja olisi hävinnyt kaikki pelinsä. Tämä on kummallisuus joskaan ei Hiridurin tarkoittama "sääntöteknillinen epäselvyys". (Ulkomaalaisvahvistuksista ei ole säännöissä suoraa mainintaa, joten jos tämä muodostaa ongelman, toki ulkomaalainen voidaan tässä esimerkissä korvata kerhon Y pelaajalla.)

Katsoisin että olisi reilumpaa että SM-sarjaan pääsemiseksi kyseisen joukkueen kaikki jäsenet tulee olla saman Liiton jäsenkerhon jäseniä. Ja mieluusti siten että se on kyseisen kerhon virallisesti nimeämä edustusjoukkue. Esimerkiksi HayashiX:llä ja Hayashilla ei ole mitään tekemistä keskenään.

Jouni, 31.3.2009

En näe kyllä mitään hyötyä rajoittamisessa kahteen (tai mihinkään muuhunkaan määrään). Isolla kerholla pitää olla oikeus laittaa juuri niin monta joukkuetta kuin kykenee. Kaikki pelaa -periaate toimii tässäkin. Virallisella nimeämisellä taas ei saavuteta muuta kuin turhaa byrokratiaa, koska kerhot alkaisivat toimia kumileimasimena. Paikalliset pelaajat saavat joukkueelleen triviaalisti paikallisen kerhon nimen käyttöön. Miksi ihmeessä nykytilanteessa mikään tekisi toisin?

- Gardan, 31.3.2009

Mielestäni paras ratkaisu tapaukseen, että avoimen sarjan voittajajoukkueessa ei ole yhtään liiton jäsenkerhojen jäsentä, on antaa paikka seuraavaksi parhaalle joukkueelle, jolla on kerho määriteltynä. Lyhyesti sanottuna paikan saa kerho, jonka nimellä on paras joukkue ja kerhottomia tai ulkomaalaisa joukkueita ei lasketa.

Mielestäni tässä vaiheessa, kun kerhot ovat joukkitaan nimenneet on sopimatonta ryhtyä valittamaan joukkueiden kokoonpanosta ja ehdottamaan sääntömuutosta. Keskustelu kun on nimetty koskemaan tämän vuoden turnausta.

-- Matti, 31.3.2009

Keskustelun otsikko on "Avoimen Sm-systeemistä" eikä siinä ole mitään mainintaan siitä että sitä pitäisi tänä vuonna muuttaa kun ilmoaminen on jo käynnissä, tai että se arvostelisi tämän vuoden toteutuneita kerhojen ilmokäytäntöjä. Matti, tuo sinun tulkintasi säännöstä että jos ei yhtään Liiton jäsenkerhoa, on vain sinun mielipiteesi eikä se mitenkään loogisesti seuraa säännöistä.

Jouni, 1.4.2009

Toivottavasti nyt ei ole syntynyt vaikutelmaa, että Jounin kommentti olisi esimerkiksi Turun Hayashin virallinen mielipide (Janne Nikula: "Yleisesti toivoisin, että go-seurat hoitaisivat omat joukkuejakonsa itse eikä toisten go-seurojen joukkuejakoihin tarpeettomasti puututa."). Toivottavasti ei myöskään ole niin, tästä aiheutuu närää sen enempää, vaan kaikki voivat tulla avoimin mielin avoimeen sarjaan pelaamaan hyvän ja hauskan turnauksen ja kamppailemaan tosissaan sarjapaikasta. Joukkueiden nimistä minulla on vain sellainen toivomus, että ne olisivat suhteellisen lyhyitä. 2004 SM-kisoissa "Taisteluplaneetta Galactica" tai joku muu vastaava seuranimi ei mahtunut Gerlachin ohjelmaan, eikä joidenkin kerhojen numeerista tunnistusliitettä samasta syystä saanut näkyviin tuloslistoihin.

- Jaakko Virtanen, 1.4.2009

Se oli Taisteluandroidi Fagor. -Bass

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)