Kikashi ry järjestää juhannuksena go-leirin lapsiperheille Sierlan leirikeskuksessa Nummi-Pusulassa (Haarlantie 357, 09810 Nummi). Mukaan ovat tervetulleet myös muut lapsiystävällishenkisen go-juhannuksen vietosta kiinnostuneet.

Paikka on varattu yhdistykselle pe 23.6. klo 11:00 - ma 26.6. klo 11:00.

Paikkavuokraa, joka on tältä 3 vuorokaudelta 225 euroa, jaetaan osallistujien ja läsnäolopäivien mukaan jossain sopivassa suhteessa. Lisätietoja luvassa pian.

Kuvia Sierlasta löytyy täältä: https://get.google.com/albumarchive/106711796144325239860/album/AF1QipP2KkQvEhyEeV7GBVlVlUaw5mq4kPz1Nyib0wul.

Tapahtuman sivu Facebookissa, saa mainostaa! : https://www.facebook.com/events/371031163293499/

Ilmoittautumisia voi laittaa alle:

NimiLuokitus Lapsen ikäLäsnäolopäivätKyytitarpeet ynnä muut
Suvi Rovio 2 dan ?
Teemu Rovio 3 dan ?
Aura Rovio 5v?
Aarni Rovio 1v 4kk ?
Aura Salo 7 kyu
Bass Salo 3 dan
Sointu Salo 2v 9kk
Syksy Salo 1,5v
Elsa Tarjanne 5 kyu Ehkä pe-su Voinemme tarjota kyydin Espoosta 2:lle
Lapsi Tarjanne 2 v Ehkä pe-su
Elsan puoliso 25 kyu Ehkä pe-su
Jonni Lehtiranta 14? kyu pe-la-aamu
Lapsi Lehtiranta 20 kyu? 2 v pe-la-aamu
Juho Pennanen 1d
Katja Viberg ?
Niilo Syvänen ? 14 pe-?
Yksi aikuinen
Yksi lapsi

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)