Korotuksia myönnettiin seuraavasti:

 • Kari Visala 1k -> 1d
 • Marko Brockman -> 3 kyu
 • Markus Runonen 14k -> 12k
 • Jouni Kärkkäinen 15k -> 14k
 • Pekka Korolainen 20k -> 18k

Miksi Kari Visala korotettiin, mutta Eero Hippeläistä ei? Kari voitti 2 itseään kiven kovempaa (ja yhden heikomman), mutta Eero voitti yhden 3 kiveä vahvemman ja yhden 2 kiveä vahvemman (ja yhden heikomman). Periaatteessa kumpikin siis pelasi hyvän 1 danin tuloksen.

--Joose

Katso Luokitus. Tein sinne yhteenvedon kansallisen luokituskomitean vastuulle kuuluvan seitsemän suomalaisen pelaajan turnausmenestyksistä kaikissa turnauksissa, joissa he ovat pelanneet mainituilla luokituksilla. Karin korotus perustunee muuhunkin kuin vuoden 2003 Kanikutoseen. Suosittelisin luokituskomiteaa vilkaisemaan myös Eero Hippeläisen turnausmenestystä. Eeron tietoja en tosin ehtinyt kerätä, mutta eivätköhän ne löydy turnaustuloslistoista.

-- MarkkuJantunen, 27.1. 2003

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)