HUOM! Varsinaisten ryhmien lukumäärä on kolme. Lopullinen ilmoittautuminen ryhmiin 2 ja 3

Varsinainen ryhmäjako ja aiheet on nyt vahvistettu.

-- DonOlli, 20.1.


Aikataulu: Opetus aloitetaan konetalon saunassa noin 18.30, opettajan saavuttua. Myöhästymällä alusta menettää paikkansa varasijalaisille.

Tämä opetussessio suoritetaan kahdessa tai useammassa pienehkössä ryhmässä, pääosin ryhmätyönä. Yksi ryhmistä on suunnattu matalille daneille ja korkeille kyuille, loput pelaajille noin 4 kyu tai heikompi. Ryhmiä mahtuu tilaan noin 3-4. Opetuksen kesto on tunnista kahteen, hieman ryhmien määrästä, pelaajien tasosta ja saunatauoista riippuen.

Jos opetukseen on suunnaton tunku, tila ei tule riittämään. Ryhmiin ei kuitenkaan mahdu kuutta enempää. Tässä tapauksessa tapauksessa ryhmät jäsennetään uudelleen, ja aihe saattaa muuttua uuden ryhmän tasoiseksi -- aihe on siis oppilaiden tasosta riippuvainen eikä suinkaan satunnainen. Aiheet eivät kuitenkaan ole vielä täysin lukkoon lyötyjä -- ne muuttuvat varmoiksi kun materiaali työstetään tai noin 17.1. -- joten toivomuksiakin saa esittää, sivun alareunassa on tilaa tätä varten.

Varasijalaiset pääsevät kuuntelemaan jonkin ryhmän työskentelyä mutta eivät välttämättä saa järkevää paikkaa eivätkä ainakaan pääse osallistumaan työskentelyyn.

Opetuksesta kerätään kolehti opettajan matkakulujen kattamiseksi.

Ryhmä 1: Muoto ja vahvuus hyökkäyksen ja puolustuksen työkaluna.

Nro Nimi luokitus
1 Markku Jantunen 2 dan
2 Tuomo Salo 1 kyu
3 Ari Kauppi 1 kyu
4 Jari Koivikko 2 kyu
5 Ari-Pekka Perkkiö 2 kyu
6

VarasijaNimiluokitus
7 Kari Visala 2 dan
8 Antti Holappa 1 kyu
Huom! Näyttää siltä, että Jari Koivikko ja Antti Holappa eivät ehdi opetukseen. Tällöin paikalle saapuneet voivat päästä ryhmään mukaan. Asia tarkistetaan paikan päällä.

Ryhmän koko 5-6 sekä 1-2 varapaikkaa.

Kyu-ryhmiä on korkeintaan kolme, kuhunkin mahtuu niin ikään 6 henkeä, ryhmät täytetään ensimmäisestä alkaen. Aiheet voivat hieman vaihdella pelaajien tason mukaan; päivitän ryhmärajat tarpeen mukaan.

Kaavaillut aiheet:

Ryhmä 2: Suunnitelmallisuus -- mitä ihmettä sillä tarkoitetaan?
Nro NimiLuokitus
1Suvi Leppänen 4 kyu
2
3Antti Tarvainen 5 kyu
4Markus Runonen 5 kyu
5Jouni Kärkkäinen 6 kyu

Varasija NimiLuokitus
6 Pertti Särelä 3 kyu

Ryhmän koko 5, yksi varasija. Ryhmä on täynnä.

Ryhmä 3: Vahvuus ja honte, kuka nyt noin hölmöjä pelaisi.
1 Jouni Luoma 6 kyu
2 Juha Lindell 6 kyu
3 Antti Virtanen 7 kyu
4 Juha Koivisto 9 kyu
5 Hannu-Pekka Rajaniemi 10 kyu

VarasijaNimiluokitus
6 Jani Vihermäki 7 kyu

Ryhmän koko 5, yksi varasija. Ryhmä on täynnä.

Ryhmä 4 on peruutettu.

Kommentteja, mielipiteitä, toivomuksia? Alle kiitos.


ToIgon kesäleirillä käsiteltiin pienimuotoisesti samankaltaista aihetta - vahvuus ja honte - kuin mikä on nimetty ryhmälle 3. Osallistuisin siis mieluummin ryhmään 2.

Vahvistettu, ja pohdinta poistettu. --DonOlli

-- kyyni

Ryhmäjakoa voidaan vielä muuttaa, jos joku vapaaehtoisesti luovuttaa paikkansa jollekin toiselle. Pääasia ryhmäjaossa on saada suunnilleen samantaisoiset pelaajat samaan ryhmään, jotta ryhmiä voisi tehokkaasti opettaa.

-- DonOlli, 20.1.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)