Sorron Yö 2007 osoittautui suosituksi tapahtumaksi. Näyttää sittenkin siltä, että tamperelaisilla on mielenkiintoa paikallisturnaukseen. Esitettiin toive, että paikallisturnauksia voisi olla useamminkin. Tulikin mieleeni, että voisimme aivan hyvin pelata keskenämme turnauspelejä myös arkisin peli-illoissa. Olisi kiva pelata miniturnaus peli-illoissa vaikkapa juuri ja juuri EGF:n C-luokkaan mahtuvilla ajoilla ja että turnauksen tulokset lähetettäisiin EGF:lle C-luokassa. Panoksena olisivat siis GoR:it. Turnausformaatti voisi olla vaikkapa kuuden pelaajan sarja, jonka jokainen osanottaja pelaisi siis viisi peliä. Miettimisajat vaikkapa 25 min + 5/25 kanadalainen byo-yomi. Pelejä tulisi iltoja kohti 2+2+1. Mielipiteitä?

-- Markku Jantunen, 25.10. 2007

Paikallisturnauksissa on omat riskinsä. Turnauksista saatu korotus luokitukseen saattaa olla vääristynyt verratuna muitten kaupunkien pelaajiin. Vääristymä tulee sen takia, koska pelaajat pelaavat turnauksissa aina samoja ihmisiä vastaan, joka ei anna kattavaa näyttöä siitä että korotus tulisi olla aiheellinen. Kun Tamperelaiset tulevat pelaamaan Takapotkuun (esimerkiksi), niin 2 kyuksi korotetut Tamperelaiset saavat selkäänsä muun muassa Turkulaisilta 5 kyuilta. Näin ollen taas 5 kyu voi saada korotuksen, vaikka ei sitä välttämättä ansaitsisi, koska on hävinnyt kaikki muut pelit muita 5 kyuita vastaan mutta on voittanut väärän luokituksen saaneen Tamperelaisen 2 kyun.

-- Joku-millä-ei-ole-mitään-väliä, 26.10.2007

1. Esimerkkisi on aika huono, koska on selkeä virhe antaa 5 kyun tasoiselle pelaajalle korotus, jos hän on voittanut yhden 2 kyun mutta hävinnyt useamman pelin muita 5 kyun tasoisia pelaajia vastaan, jos nämä ovat kaikki meriitit.

2. Jos kaikki korotukset annettaisiin vain kansallisissa turnauksissa, koko luokitusjärjestelmä romahtaisi nopeasti.

3. Mielestäni on kerholuokittajilta melko epäkohteliasta lähettää kansallisiin turnauksiin keskitason tai sitä heikompia kyu-pelaajia, joiden luokituksen on perusteltuja syitä olettaa olevan jäljessä heidän tasoaan. Suosittelen, että kaikki kerholuokittajat korjaisivat ainakin pahimmat jälkeenjääneisyydet keskitasoisten ja sitä heikompien pelaajien luokituksissa ennen kansallisia tai kansainvälisiä turnauksia.

4. Luokitusinflaation pelko on edelleen Suomessa aiheeton. Suomen luokitukset ovat edelleen kovempia kuin Keski-Euroopan tai jopa muiden Pohjoismaiden.

-- Markku Jantunen, 26.10. 2007

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)