Suomen go-kongressin järjestelyt ovat ohi#

Kongressipaikan eli Aleksanterin koulun ovi suljettiin lopullisesti sunnuntaina 8. elokuuta klo 17:50, peräti kymmenen minuuttia purkuaikataulusta edellä. Kongressin järjestelyt kongressipaikalla on siis hoidettu loppuun ja enää on jäljellä pienimuotoista jälkihoitoa muun muassa tavaralähetysten, löytötavaroiden ja talousasioiden kanssa.

Suurkiitokset kaikille järjestäjille!#

Go-kongressissa oli lopulta noin 60 järjestäjää ennalta sovituissa tehtävissä ja työvuoroissa. Määrä on suomalaisten gon pelaajien määrään suhteutettuna todella huikea ja pelaajat joka puolelta osallistuivat järjestelyihin valtavan innokkaasti ja ahkerasti.

Kongressi onnistui käytännössä kaikilla osa-alueilla hyvin eikä kongressin aikana tullut ylitsepääsemättömiä ongelmia tai minkäänlaisia katastrofeja. Myös taloudellinen tulos jäi plussalle ja pelot go-liiton konkurssista jäivät aiheettomiksi.

Kiitos kongressin onnistumisesta kuuluu kaikille järjestäjille, oli sitten rakennusporukassa, turnauksia järjestämässä, yövalvonnassa, infopisteellä tai missä tahansa muussa tehtävässä.

Vielä kerran kaikkia kiittäen,

Janne Nikula
Go-kongressin työvoimakoordinaattori

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)