Kumpulan SuperGo 17.10.#

Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen laitoksen laitospäivänä 17.10. järjestetään Kumpulan kampuksen Exactumissa SuperGo-turnaus tietojenkäsittelijöiden ja matemaatikoiden välillä. Fyysikot, kemistit, egyptologit, teoreettiset filosofit ja myös kaikki muut yliopistolaiset ovat tervetulleita täydentämään joukkueita tiedekuntaan ja oppiarvoon katsomatta.

Laitospäivän ohjelma

Turnauksen formaatti#

 • Noin 10 minuutin absoluuttiset ajat
 • Kahden kiven alitasoitukset

Turnaus järjestetään Exactumissa laitospäivän ohjelman aikana eli klo 13-16. Tarkkaa ajankohtaa ja pelipaikkaa ei ole vielä määritelty, mutta koska turnaus vienee pari tuntia aikaa, niin 13-16 on hyvä alustava arvio.

SuperGo-järjestelmä toimii siten, että matemaatikot ja tietojenkäsittelijät muodostavat joukkueet, jossa pelaajat järjestetään vahvuusjärjestykseen ensisijaisesti luokituksen ja toissijaisesti arvan mukaan. Joukkueita täydennetään muilla opiskelijoilla, jotka osallistuvat turnaukseen. Joukkueiden muodostuksen jälkeen aletaan pelata seuraavalla algoritmilla.

1. Molempien joukkueiden heikoimmat jäljellä olevat pelaajat pelaavat pelin.

2. Jos molemmilla joukkueilla on vielä vähintään kaksi pelaajaa jäljellä, myös toiseksi heikoimmat pelaavat pelin.

3. Pelien häviäjät tiputetaan turnauksesta.

4. Jos joukkueesta loppuvat pelaajat kesken, joukkue on hävinnyt ja toinen joukkue luonnollisesti voittanut. Jos pelaajia on vielä jäljellä, siirrytään kohtaan 1 ja jatketaan turnausta.

Tulokset#

Odotettavissa oli tiukka taistelu, sillä viime vuoden jäätävä viimeistelijä Topi "1 kyu" Musto oli loikannut käpistelijöiden joukkoihin. Alku näytti varsin hyvältä matemaatikoille tästä huolimatta, mutta kun laudan ääreen saapui käpistelijöiden 2 kyu -armada, alkoi matemaatikoiden riveissä käydä kato. Nämä vietävän kyykäärmeet onnistuivat kaatamaan koko matemaatikkojen joukkueen Olli "Iron Goalkeeper" Hellaa lukuunottamatta.

Kaadettuaan 2 kyu armadan kärjen, Tomi "Korkki" Korkin, rautamaalivahti herätti matemaatikkoleirissä jälleen uskon valoisaan tulevaisuuteen, sillä pelätty "1 kyu" ei saapunut paikalle, ja laudan ääreen saapui käpistelijöiden dan-voimaa Janne "Päällikkö" Nikulan muodossa. Kammettuaan tuttuun tyyliinsä puolen pisteen voiton, oli Rautavartijalla edessään ratkaiseva finaali Mikko "Kunkku" Siukolaa vastaan. Oraakkelin toivoa herättäviä arveluita mukaillen Kuningas Mikko I onnistui voittamaan ottelun käpistelijöille.

Tätä kirjoitusprosessia avitti kosolti se, kuinka kreikkalaista sankariepiikkaa seuraillen matemaatikkojen Kalle "varakapteeni" Timperi nouti Janne "Käskynhaltija" Nikulan ohjeistamana Olympos-vuoren viinikellareista pullon Jumalten Nektaria Troijan sodan hengessä.

TietojenkäsittelijäMatemaatikkoTulos
Heikki 8 kyu Esko 5 kyu 0-1
Tommy 9 kyu Teemu 7 kyu 0-1
Joonas 2 kyu Esko 5 kyu 1-0
Aapo 2 kyu Teemu 7 kyu 1-0
Joonas 2 kyu Juho 4 kyu 1-0
Joonas 2 kyu Mikko 4 kyu 1-0
Aapo 2 kyu Olli P 2 kyu 0-1
Joonas 2 kyu Kalle 1 dan 0-1
Tomi 2 kyu Olli P 2 kyu 1-0
Tomi 2 kyu Kalle 1 dan 1-0
Tomi 2 kyu Olli H 2 dan 0-1
Janne 2 dan Olli H 2 dan 0-1
Mikko 4 dan Olli H 2 dan 1-0

Peliajat 7 minuuttia + 2 sekunnin viive siirtoa kohden. Kahden kiven alitasoitus.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)