Matin luokituskeskustelussa ehdottama (ja myöhemmin allekirjoittaneelle sähköpostise tarkentama) ajatus luokitusturnauksesta, jossa kärkipelaajat pelaavat vajailla tasoituksilla välittömästi kärjen alapuolella olevia pelaajia vastaan, on mitä mainioin. Turnaustulokset eivät menisi EGF:lle ja haastajat maksaisivat viulut. Kustannuksia ei ilmeisesti edes tulisi kovin paljon, koska luokituskomitealaiset Matti, Vesa, Olli ja Lauri P. - kaikki pääkaupunkiseutulaisia - sekä haastajat mahtuisivat Karhunpesään. Tilaisuuden järjestäminen pääkaupunkiseudulla oli oma ehdotukseni. Silloin kustannukset olisivat minimaaliset muille kuin muualta Suomesta saapuville luokitettaville.

Luokituskeskustelussa pohdittiin myös miten luokittajat saataisiin motivoiduksi tällaiseen tilaisuuteen. Ennen kuin esitän omat kommenttini, haluan tehdä selväksi, että Matti tai muut eivät ole minulle missään yhteydessä ehdottaneet muita erityisiä ehtoja kuin, että luokitettavat maksavat kokonaan itse turnauksesta ja siihen osallistumisesta koituvat kulut. Tuo kuulostaa ainakin minusta ihan reilulta.

Oma näkemykseni on, ettei luokitettavia voida velvoittaa maksamaan luokittajille vaivanpalkkaa pelien pelaamisesta sinänsä, kunhan osallistuminen on ensin tehty luokittajille ilmaiseksi ja mahdollisimman helpoksi. Luokituskomitean jäsenyys on go-liiton luottamustehtävä. Luokituksista huolehtiminen ja tarvittavan informaation kerääminen ja käsittely kuuluu luokituskomiteassa toimimiseen. Luottamustehtävissä toimiminen ei ole koskaan pakollista. (Turnauspalkintokeskustelua tämä sivuaa siten, että luokituskomitealaisia vastaan pelattavien turnauspelien rahallista markkina-arvoa, joka heijastuu heidän houkuttelemiseensa tarvittavien turnauspalkintosummien suuruuteen, nostaa se byrokraattinen seikka, että luokituskomitealaiset päättävät luokituksista. Se, että he ovat haluttuja turnausosallistujia, ei johdu kokonaan heidän pelitaidoistaan vaan osaksi myös heidän institutionaalisesta roolistaan.)

-- Markku Jantunen, 5.2. 2003

Koska otsikoimallasi ja itse kirjoittamallasi sivulle ment jo aiheen viereen eli turnauspalkinotihin, eitän ajatusleikin. Oletetaan, että parin vuoden päästä suomessa olisi teini-ikäinen 3-4 dan, joka haluaisi kiertää Suomen turnauksissa. Eikö olisi hyvä, jos hän pystyisi kiertämään niitä voitamalla turnauksia jarahoittamalla matkustamisensa sillä eikä käymällä vanhempien kukkarolla?

-- Matti_Siivola 5.2.2003

Kyllä se olisi hyvä. Olisi myös hyvä, jos Suomessa olisi suuri joukko ammattilaisia, jotka saisivat elantonsa voittamalla turnauksia. Yleensä harrastuksiin vain tuppaa kulumaan rahaa. Tuottavaa harrastusta kutsutaan ammatiksi.

-- Teemu Rovio 5.2.2003

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)