Muotopeli on go-variantti, jossa tarkoituksena on elää edes jollakin kivillä.

Periaatteessa tavoite on juuri päinvastainen kuin Atari-go:ssa, jossa minkä tahansa kiven vangitseminen riittää voittoon. Pelin aluksi laudalle järjestetään jokin allaolevista asemista, ja valkea saa aloittaa.

+#################+
#.................#
#.................#
#..,.....,.....,..#
#.................#
#.................#
#.................#
#.................#
#.................#
#..,.....,.....,..#
#.................#
#.................#
#.................#
#.................#
#.................#
#..,.....,.....,..#
#.................#
#.................#
+#################+
Dia: Muotopeli, vaikea valkealle

Tehtävän nimi siis on "white to play and live". Tilaa on "vaikka kuinka paljon", mutta mustan vahvuus on täydellinen, joten kahden silmän aikaansaanti on lähes mahdotonta. Tätä tehtävää voi hyvin käyttää demonstroimaan yksinumeroisille kyupelaajille Täydellisen Vahvuuden merkitystä.


+#-#-#-#-#-#-#-#-#+
#.................#
|.................|
#..,.....,.....,..#
|.................|
#.................#
|.................|
#.................#
|.................|
#..,.....,.....,..#
|.................|
#.................#
|.................|
#.................#
|.................|
#..,.....,.....,..#
|.................|
#.................#
+#-#-#-#-#-#-#-#-#+
Dia: Muotopeli

Periaatteessa sama tilanne kuin yllä, mutta mustan vahvuus ei ole aivan yhtä täydellinen kuin yllä. Niinpä valkea saattaa jossain vaiheessa saada pakotussiirron laidalle. Lienee turha sanoa, että sellaisen merkitys on tässä(kin) pelissä tavattoman suuri.


+-----------------+
|.................|
|.................|
|..,.....,.....,..|
|.................|
|.................|
|.................|
|.................|
|.................|
|..,.....,.....,..|
|.................|
|.................|
|.................|
|.................|
|.................|
|..,.....,.....,..|
|.................|
|.................|
+-----------------+
Dia: Muotopeli laiskoille. Jokaisen reuna- ja nurkkapisteen tulkitaan olevan kytketty elävään mustaan kiveen.

Tässä mustan vahvuus on jälleen absoluuttinen, mutta koska se ei näy laudalla, saattaa hämmennystä syntyä. Tämän konfiguraation hyvänä puolena on luonnollisesti se, että niitä "tasoituskiviä" ei tarvitse erikseen latoa laudalle ennen pelin alkua. Lisäksi alue on himpun verran suurempi kuin ylläolevissa esimerkeissä, mikä luonnollisesti parantaa valkean mahdollisuuksia.


Muotopeliä pelatessa on hyvä muistaa, että valkea voi koska tahansa uhrata kuinka suuren määrän kiviä hyvänsä, kunhan jokin osa kivistä elää. Mustan puolestaan on hyvä muistaa, että muodon tuhoaminen kannattaa aina, sillä melkein millä tahansa kivellä pystyy tarvittaessa kytkeytymään laidalle. Pelin nimitys tuleekin juuri siitä, että valkean on kaikin keinoin koitettava rakentaa hyvää muotoa, ja mustan on yritettävä parhaansa mukaan estää sitä.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)