Nuorten SM 12.3.2000

Ilmoittautuminen
Turnaukseen ilmoittaudutaan viimeistään 11.3. klo 18 mennessä. Turnausbudjestista on mahdollisuus korvata jossakin määrin matkakuluja. Jos haluaa korvausta, tulisi ilmoittautua viimeistään 6.3. Ari Karppiselle
e-mail: karppinenari@hotmail.com
puhelin: 041 5199861

Säännöt
Ingin säännöt, tasa-alkupelit, komi 8 pistettä, musta voittaa pisteiden mennessä tasan.

Osallistujat
Turnaukseen saa osallistua, jokainen joka on 12.3.2000 korkeintaan 17 vuotias. SM-tittelin voi kuitenkin saada vain liiton jäsen.

Turnaus
Turnausmuoto päätetään ilmoittautumisajan mentyä umpeen. Kierroksia pelataan 3,4, tai 5 ja peliaika on vähintään 50 minuuttia ja enintään 75 minuuttia pelaajaa kohden. Jos käytetään byoyomia voi perusaika olla lyhyempi. Turnaus voidaan jakaa alle 12- ja alle 18 -vuotiaiden (tai useammiksi) lohkoiksi.

Palkinnot
Liitto on varannut 1000 markkaa käytettäväksi palkintoihin ja matkakulujen korvaamiseen.

Viimeinen päivitys 7.2.2000, Matti Siivola

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)