Hyvää aprillipäivää 1.4.2008


Suomen go-liitto on pitkällisten neuvottelujen jälkeen solminut rahakkaan sponsorisopimuksen Ingin säätiön kanssa. Sopimuksen yksityiskohdista tiedotetaan myöhemmin. Tässä vaiheessa oleellista on liiton sitoutuminen siihen, että Ingin sääntöjä käytetään kaikissa sen turnauksissa, sekä liiton jäsenkerhojen turnauksissa.

Kaikille jäsenkerhoille toimitetaan tarvittava määrä Ingin lautoja, kiviä ja kelloja lähiaikoina. Välineet ovat myös noudettavissa tänään liiton toimistolta. Settejä voi varata myös sähköpostitse osoitteesta finland@european-go.org. Välineistöä on allokoitu SGP-turnauksia järjestäville kerhoille 50 kpl ja muille 20 kpl. Sponsorirahoja liitto käyttää kongressin järjestämiseen. Kongressin jälkeen on mahdollista jakaa jäsenkerhoille matka-avustuksia Ingin sponsoroimiin turnauksiin Eurooppaan.

Sponsorointisopimukseen liittyy myös Ingin luokitusjärjestelmän käyttöönotto. Pelaajien tulee etenkin turnauksissa pelatessaan käyttää luokituksensa mukaista vyötä. Dan-pelaajat käyttävät komentovyötä. Alkuvaiheessa suomalaista luokitusjärjestelmää ei vielä muokata radikaalisti, vaan varsinaiseen Ingin luokitusjärjestelmään siirrytään vähitellen. Liitto julkistaa suomalaisten luokitusvöiden värit seuraavan hallituksen kokouksen jälkeen mutta jo nyt vöitä voi varata soittamalla liiton numeroon.

Vesa Laatikainen | tiedottaja
Suomen goe-liiton puolesta ja vastaan


Hyvää aprillipäivää!

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)   Make a paragraph break.
----       Horizontal ruler
[link]      Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
         WikiName or an external link (http://)
[text|link]   Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
         hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
         actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
         This supports interWiki linking.

*        Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
         for deeper indentations.
#        Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
         for deeper indentations.

!, !!, !!!    Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
         More exclamation marks mean bigger headings.

__text__     Makes text bold.
''text''     Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}     Makes text in monospaced font.
;term:def    Defines 'term' with 'def'. Use this with empty 'term' to make short comments.
\\        Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)